The best for you - worldwide!
XR 24 Pro

XR 24 Pro

Fosforplade- og filmholder systemsæt

Fosforplade- og filmholder systemsæt
  • Stabilisering af fosforplade/røntgenfilm og beskyttelse mod deformation
  • Nøjagtig og reproducerbar positionering af røntgenfilm og/eller fosforplade
  • Forvrængningsfri gengivelse og optimal gengivelsesnøjagtighed
  • Enkel håndtering
  • Betydelig bedre strålebeskyttelse vha. sigtering med blyvindue

RU 24 – Regenerering

RU 24 – Regenerering

RU 24 pumper en nøjagtigt defineret mængde fremkalder- og fikseringsvæske ind i XR 24 Pro til automatisk regenerering af kemikalierne (≥ 3 panorama og 10 intraorale røntgenfilm).

Clear – Rensefilm

Clear – Rensefilm

Dürr XR 24 fungerer vedligeholdelsesfrit. I enkelte tilfælde kan der i områder med særligt ugunstige vandforhold (meget kalkholdigt ferskvand) ganske enkelt køres en rensefilm igennem for at genskabe perfekt billedkvalitet.

XR/C Cleaner

XR/C Cleaner

Automat XR/C Cleaner er et specielt tilsætningsmiddel til rensning af fremkaldertanken på fremkalderautomaterne XR 24 Pro,
XR 24 Nova, XR 24 II, XR 24 fra Dürr Dental. Automat XR/C Cleaner har til formål at forhindre dannelsen af udfældninger under rensningen af fremkaldertanken.

Automat XR/C Cleaner er alkalisk og indeholder kompleksdanner og hjælpestoffer i en vandrig opløsning.

to top