The best for you - worldwide!

VistaVox S

Gennemtænkt 3D-diagnostik - VistaVox S har et ideelt volumen, som er tilpasset kæbens form

VistaVox S apparatets særlige kendetegn er det ideelle 3D-afbildningsvolumen, som er baseret på den menneskelige anatomi. VistaVox  S apparatets kæbeformede Field of View gengiver det diagnostisk relevante område med et volumen på 130 mm og er dermed betydeligt større end det gængse volumen på Ø 80 x 80 mm. Fordel: VistaVox  S gengiver også hele området med de bageste molarer vha. denne forandrede volumenform - en essentiel forudsætning for diagnostikken af f.eks. en impakteret 8er. Desuden byder VistaVox S på ti yderligere voluminer på Ø 50 x 50 mm. De kan anvendes, når det kun er nødvendigt med en bestemt kæberegion i forbindelse med indikationen, f.eks. ved endodontiske og implantologiske behandlinger. Volumenet kan anvendes med en opløsning på 80 eller 120 μm alt efter om det er nødvendigt med en detaljeret optagelse.

Med den velkendte S-Pan-teknologi og de yderligere 17 panoramaprogrammer, er en tandlægepraksis udstyret med det bedste billedreproducerende diagnostiksudstyr indenfor 2D- såvel som 3D-området.

Afgørende egenskaber:

 • Ideelt 3D-afbildningsvolumen i kæbeform
 • Ø 50 x 50 mm Volumen i 80 eller 120 μm opløsning
 • 2D- og 3D-optagelser med kun ét apparat
 • Fremragende billedkvalitet i 2D og 3D takket være CsI-sensoren med 49,5 μm pixelstørrelse og høj opløsning
 • Reduceret stråledosis på grund af tilpasset anatomisk volumen
 • Op til 62 % mindre dosis i standard SQ-modus
 • Metal-artefakt-reduktion i 3D- og 2D-optagelser
 • 7"-berøringsdisplay til intuitiv betjening
 • Moderne, ergonomisk billedbehandlingssoftware VistaSoft

 

 

2D-optagelser af fremragende billedkvalitet

VistaVox S byder ikke kun på fremragende betingelser med hensyn til forholdet mellem kvalitet og pris, men gør også dig og dit praksisteam fleksibelt. For udover DVT-optagelser fremstiller du også brilliante panoramaoptagelser med VistaVox S, som er normgivende i billedskarphed ved ekstraorale optagelser takket være S-pan-teknologien.  

De vigtigste hovedpunkter:

 • S-Pan-teknologi til enkel diagnostik
 • CsI-sensor sørger for bedre billedkvalitet og reduceret røntgeneksponering
 • Ekstremt hurtig: panorameoptagelse på 7 sekunder
 • Tolerant ved typiske fejlpositioneringer - takket være S-pan-teknologi
For at visualisere FoV fra VistaVox S (blå) i den aksiale synsvinkel, er det sædvanlige standard-volumen på
Ø 80 x 80 mm (rød) også indtegnet for at muliggøre en sammenligning. Det kæbeformede volumen viser det diagnostiske relevante område med et volumen på Ø 130.
Udover gengivelsen i kæbeform har VistaVox S ti yderligere voluminer på Ø 50 x 50 mm: Fem til overkæben og fem til underkæben.

VistaVox S bliver produceret ved hjælp af den mest moderne teknik i vores afdeling i Gechingen i Schwarzwald. Således kan vi sikre apparatets høje kvalitet og pålidelighed.

1: Understøtter brugeren vha. klare signaler
Optisk/akustisk:
Status-LED blå: Standby
Status-LED grøn: Parat til røntgen
Status-LED gul: Røntgenstråling aktivt

2: Gennemtænkt 3D-diagnostik

VistaVox  S apparatets kæbeformede Field of View gengiver det diagnostisk relevante område med et volumen på 130 mm og er dermed betydeligt større end det gængse volumen på Ø 80 x 80 mm. Fordel: VistaVox  S gengiver også hele området med de bageste molarer vha. denne forandrede volumenform - en essentiel forudsætning for diagnostikken af f.eks. en impakteret 8er. 

Udover gengivelsen i kæbeform har VistaVox S ti yderligere voluminer på Ø 50 x 50 mm: Fem til overkæben og fem til underkæben. De kan anvendes, når det kun er nødvendigt med en bestemt kæberegion i forbindelse med indikationen.

3: 2D-optagelser af fremragende billedkvalitet takket være S-pan-teknologi og Csl-sensor
Almindelige digitale apparater fremstiller panoramaoptagelser langs en forudbestemt kontur, som følger det "gennemsnitlige" menneskes kæbebueforløb på et aksialt plan. Herved bliver et lag gengivet, hvor man skal forestille sig situationen ud fra overførslen på et stykke plant papir, som man anbringer lodret på denne kontur. Dette er for det meste et kompromis. Dette er fuldkommen anderledes ved S-Pan-teknologien. Ud fra et stort antal parallelle lag vælges automatisk de enkelte billedområder, som svarer bedst til den faktiske anatomi. Når disse lag sammenføjes, opstår der et panoramabillede, som svarer til patientens faktiske anatomi. Der bliver taget højde for afvigelserne fra „gennemsnitsgebisset“ så vel som individuelle tandhældninger. Dette resulterer i et knivskarpt billede, hvor tandlægen uden problemer finder de strukturer, som er relevante. Eftersom rekonstruktionen retter sig efter gebissets faktiske situation, "udlignes" fejlpositioneringer inden for visse grænser. På den måde er det muligt at spare tid, og det er ikke nødvendigt at udsætte patienten for gentagne optagelser.

4: Enkel og effektiv patientpositionering
Enkel positionering - ved 3D-optagelser med én, ved 2D-optagelser med tre positioneringslyslinjer. Face-to-Face-positioneringen uden spejl gør en direkte blikkontakt mellem bruger og patient mulig, og bidrager på den måde til patientens velbefindende og samarbejdsevne.

5: En oversigt over alle funktioner
VistaVox S apparatets innovative 7"-berøringsdisplay fører brugeren sikkert og klart. Betjeningen og navigationen er yderst intuitiv og sikrer et upåklageligt forløb under røntgenprocessen.

6: To 3D- og 17 panorama-røntgenprogrammer
Med ialt 19 røntgenprogrammer har du den bedste udrustning til enhver form for diagnostik.

 • Reduceret højde for 3D-optagelse ved børn – derved belastes øjnene ikke unødvendigt
 • Udover standard-panoramaprogrammet byder VistaVox S på: 

  • Halvsideoptagelser til højre, venstre og front
  • 4 børneprgrammer: Optagefunktion med formindsket belysningsområde og reduktion af dosis på 45 – 56 % – uden tab af diagnostiske informationer
  • 5 programmer til ortogonale optagelser
  • 2 programmer til kæbeledsoptagelser (funktionsdiagnostik)
  • 2 programmer til sinusoptagelser til gengivelse af bihulerne

7: VistaSoft - diagnostikcentralen i din praksis
Dürr Dental VistaSoft forener 3D- og 2D-røntgenoptagelser samt kamerabilleder eller billedimporter fra tredjeparter og fra henvisende læger.

 • Tre forskellige 3D-anskuelser (panorama, TSA, MPR)
 • Nem indtegning af nervekanal
 • Komfortabel måling i 3D-volumen
 • Implantatplanlæggelse
 • Export af 3D-DICOM-data

8: Passer til enhver praksis
Det nye VistaVox S apparats formfuldendte design øger dine muligheder for placering i dine behandlingsrum. Takket være den kompakte konstruktion er det let at integrere i din klinik.

Tekniske data VistaVox S
Røntgen HV-generator
Spænding, strøm 50 – 99 kV, 4 – 16 mA
Rør
Brændpunkt 0,5 mm (IEC60336)
Samlet filtrering 2,8 mm AL
Billeddetektor
Type Csl CMOS fotodiode array
Pixelstørrelse 49,5 µm
Aktiv sensorflade 135,8 x 36,4 mm
Scanningstider
Scanningstider Fra 2 til 18 sek.
3D-Volumen
Barn Ø 100* x 70 mm
Voksen Ø 100* x 85 mm
* Viser det diagnostiske område med et volumen på Ø 130.
Udstyrsdimensioner
Højde 1406 mm - 2250 mm
Vægt 180 kg
Højdeindstillingsområde 844 mm
Bredde x dybde 990 x 1130 mm
Installation Vægmontering
Elektrisk tilslutning
Netspænding 200 – 240 V AC
Frekvens 50/60 Hz
Nominel effekt 2,2 kVA
to top