The best for you - worldwide!

Orotol® ultra Sugeanlægs-desinfektion

Koncentrat i pulverform til samtidig desinfektion, rengøring, desodorisering og pleje af alle sugeanlæg og amalgamudskillere.

  • Baktericid inkl. Tb, sporicid (clostridium difficile), fungicid, virucid
  • Løsner biofilm og forebygger slamdannelse pga. blod og proteiner
  • Ringe anvendelseskoncentration (1 %)
  • Kontrolleret materialeforenelighed – anbefales af førende apparatproducenter

Virksomme stoffer: Natriumkarbonat-peroxohydrat
Fås som: Pose 500 g
Vi anbefaler: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550