The best for you - worldwide!

Ultrastærk imod parodontitis.

Indledende behandling

Det primære formål med den indledende behandling er en grundig fjernelse af biofilmen, de mineraliserede andele af biofilmen i form af tandsten samt glatning af rod-overfladen helt ned i tandlommerne.

De mineraliserede bestanddele udløser ganske vist ikke en parodontal betændelse, men giver ideel grobund for en fornyet vækst af parodontale patogene bakterier.

Med de indbyrdes præcist afstemte Paro-instrumenter af eksklusivt kirurgisk stål kan denne terapi udføres klinisk effektivt og med optimalt resultat.

Fine hydroxyapatitpartikler i Vector Fluid polish optimerer poleringen og reducerer overfølsomheden efter behandlingen. Lommen skylles altid intensivt – uden at der dannes aerosoler. Ved hjælp af hydrodynamiske effekter reduceres antallet af bakterier drastisk.

Indledende behandling

Vedligeholdelsesbehandling (recall)

Selv efter en grundig rensning af rodoverfladen vil der i løbet af få dage være fornyet forekomst af bakterier i de parodontale lommer.

Derfor skal der efter den initiale behandling regelmæssigt udføres en vedligeholdelsesbehandling eller understøttende parodontitisbehandling (UPT) for at forebygge fornyet infektion af lommerne.

Tidsintervallerne mellem vedligeholdelsesbehandlingerne fastlægges individuelt for den enkelte patient.

Vector-systemet tilbyder til denne behandlingsform de ideelle instrumenter af fleksibelt kunststof samt kulfiberforstærkede sonder og profylaksecuretter. Derved er risikoen for at beskadige rodoverfladen og faren for en utilsigtet vævstraumatisering meget lille. I kombination med Vector Fluid polish fjernes biofilm grundigt, og derved kontrolleres evt. fornyet forekomst af bakterier effektivt. Og alt sammen yderst skånsomt*.

*s. Studie: A. Braun, F. Krause, G. Hahn, M. Frentzen: Subjektive Schmerzempfindungen bei der parodontalen Behandlung, Quintessenz 53, 7, 749-754 (2002)

Vedligeholdelsesbehandling (recall)
to top