The best for you - worldwide!
03.11.2015
Diagnostiske systemer

Beskyttelse af fosforpladen

Skiftet fra analog til digital røntgenteknik er allerede afsluttet i mange tandklinikker. I den forbindelse er det tydeligt, at brugen af fosforplader bliver mere og mere almindelig. Mhp. levetid er der dog en del ting, som skal der skal tages højde for ved håndteringen.

Fordelene set i forhold til det analoge røntgenbillede er indlysende: Den digitale fosforpladeteknologi sparer tid, og der skal ikke anvendes kemikalier til fremkaldning af røntgenbillederne.

Jo bedre fosforpladerne behandles, desto længere holder de. Fosforpladerne er ikke skrøbelige, men der er nogle typiske fejl, som medfører at en plades levetid forkortes betydeligt, og kvaliteten af den digitale billeddiagnostik går tabt. Kvaliteten kan forringes ved at der opstår ridser på fosforpladerne pga. fingernegle eller fremmedlegemer (støv, snavs), eller ved at de knækkes.

Sørg for at fosforpladerne altid anvendes i hygiejneposer, både i forbindelse med opbevaringen så vel som lige efter skanning af pladen. Hvis de belyste plader bæres ubeskyttet gennem klinikken, kan billedinformationerne på overfladen gå tabt pga. lyspåvirkninger. I den forbindelse er det vigtigt af lukke hygiejneposen rigtigt, for at forhindre at der trænger blod og spyt ind i den. Producenten har afstemt fosforpladerne og hygiejneposerne optimalt i forhold til hinanden. Vær under alle omstændigheder opmærksom på producentens angivelser mhp. bestilling af hygiejneposer. Kun på den måde er det muligt at garantere den bedste kvalitet, og materialeomkostninger er lavere takket være pladernes længere holdbarhed.

Vær ligeledes opmærksom på producentens angivelser i forbindelse med rengøringen. Det anbefales at anvende specielle rengøringsklude til pladerne, hvis der skulle forekomme snavs på dem. Desinfektionsklude er f.eks. ikke egnet, eftersom de ville kunne beskadige fosforpladerne. Et tip: Vent med at putte fosforpladere i hygiejneposerne, indtil de er helt tørre efter rengøringen.

Pladernes levetid forlænges ligeledes, hvis de opbevares et mørkt sted ved rumtemperatur. Vær ved opbevaring i røntgenrummet opmærksom på: Røntgenstråler kan medføre at fosforpladerne belyses. Det anbefales desuden at slette fosforpladen inden den næste anvendelse, hvis denne ikke har været i brug i lang tid.

For at beskytte fosforpladen ydermere anbefales det at anvende et passende holdesystem. På den måde forhindres det at patienten knækker eller bidder i fosforpladen. Eftersom fosforpladerne tilbydes i forskellige størrelser, skal pladen også tilpasses individuelt ift. patienten. Hvis en gane er for flad, kan det også være hensigtsmæssigt at anvende en pladestørrelse til børn.

Det bliver mere og mere almindeligt at anvende fosforplader set i forhold til røntgensensorer. Vha. optimal håndtering af fosforpladerne, som f.eks. anvendelse af originale hygiejneposer og passende holdesystemer, er det muligt at opnå en længere levetid og kvalitativ bedre diagnostik.

Offentliggjort af: cb/rf
Beskyttelse af fosforpladen

to top