The best for you - worldwide!
04.07.2015
Hygiejne

Biofilm kan ikke blot ende med at være et problem i patientens mund,

men også i klinikkens sugesystem. Biofilm kan også der stivne eller forkalke. Som på tænderne er følgerne af den udbredende, ikke-behandlede biofilm en skadelig "sygdom", der f.eks. kan genkendes via lugtdannelse i rørledningerne. Og det er ikke kun tænderne, der kan falde ud ved manglende pleje, også sugesystemet er truet mod udfald.

Lige som ved håndteringen af biofilm under profylaksen anvendes også på sugesystemer en kombineret metode.

Profylaksemedarbejdere ved:
Biofilm beskytter dine egne dannende bakterier – f.eks. mod antibiotika. Mere præcist formuleret hæfter de filmdannende mikroorganismer stærkt fast på de belagte overflader og danner et net af polysakkarider, som vanskeliggør indtrængningen af fremmede substanser betydeligt.

For sugesystemet betyder det:
Ikke ethvert desinfektionspræparat egner sig til dette specielle område. Alt efter virkningsstoffer, pH-værdier og særlige fysiske betingelser kan det ikke uhindret opnå sin optimale effektivitet.

Derfor er den "kemiske metode" med mundskyl ikke tilstrækkelig imod biofilm. Og det samme gælder for sugesystemet. Det er ikke noget under, at rørledningerne kan blive tilstoppede. Utallige gange hver dag flyder der blod, savl, fyldningsmaterialer og profylaksepulver gennem dem.

Til enkel anvendelse af desinfektions- og rengøringspræparater kan derfor anbefales et specielt plejesystem:
OroCup fra Dürr Dental. Dette plejesystem er tilpasset til sugeanlægget og byder desuden på en tilslutningsadapter til alle sugeslanger. Præparaterne blandes med luft i OroCup og suges ind i sugeanlægget. På den måde kan præparaterne opnå optimal rengørings- og desinfektionsvirkning og bryde biofilmen op.

Som regel desinficerer man sugeanlæg dagligt, når den sidste patient er gået, og lader desinfektionspræparatet virke i mindst 60 minutter eller af praktiske årsager natten over. Næste morgen skylles efter med koldt vand (varmt vand reducerer virkningen af nogle desinfektionspræparater og har i forbindelse med blod en tendens til skumddannelse).

En ekstra rengøring af sugeanlægget med et specialrengøringsmiddel hver 7. dag holder systemet funktionsdygtigt og rent. Dette specialrengøringsmiddel (f.eks. MD 555 cleaner fra Dürr Dental) opløser aflejringer og slamansamlinger bestående af bl.a. kalk og profylaksepulver.

Men hvad gør man, når det er for sent, og biofilm har sat sugeanlægget ud af drift? Så kræves en mere aggressiv fremgangsmåde. I så fald anbefales en sanering af sugeanlægget. Til dette formål anvendes et specialrengøringsmiddel med højere koncentration samt et rengørings- og desinfektionspræparat.

Det er dog bedre at praktisere en daglig håndtering af biofilm i anlægget, så der aldrig vil forekomme udfald.

Til håndtering af biofilm på sugeanlægget anbefales en daglig rengøring og desinfektion ved behandlingsdagens afslutning.

Offentliggjort af: rf
Biofilm kan ikke blot ende med at være et problem i patientens mund

to top