The best for you - worldwide!
04.06.2015
Hygiejne

Den kommende ferietid benytter mange patienter igen til rejser til eksotiske ferielande.

Hvis du er uheldig, kan du ikke blot bringe souvenirs med hjem, men måske også en ubehagelig infektionssygdom. Dermed består der også en infektionsfare for klinikkens medarbejdere, når de behandler sådanne patienter. Og netop for hepatitis C og tuberkulose findes der ingen vaccine. Statistikkerne viser desuden, at ved netop hepatitis C er antallet af nyinfektioner i Tyskland stigende. Det er grund nok til at tage modsvarende forsigtighedsforholdsregler.

Hertil kommer, at der konstant ved klinikinspektioner spørges efter specielle arbejdsanvisninger for inficerede patienter. Alene derfor kan det betale sig at reagere, fordi besværet i forbindelse med arbejdsanvisningerne er relativt ringe.

Generelt anbefales, at der mindst én gang om året og i klinikker med kirurgisk afdeling to gange om året kræves en anamnese. I patientkortet kan infektionspatienter så markeres, f.eks. med en farvekode. Også den gængse patientsoftwaren byder på muligheder for visualisering.

Hovedsmittefaren i forbindelse med inficerede patienter kommer fra hænder og aerosoler. Aerosolskyen befinder sig i en afstand fra op til to meter omkring patientens mund, og de deri forekommende bakterier og vira kan efterfølgende påvises i rumluften 15 minutter senere. Ved behandlingen skal der derfor sikres en god sugeteknik og anvendelse af større kanyler med større sugeydelse. Under ingen omstændigheder må du udføre behandlingen alene – heller ikke i profylaksen. Der anbefales at arbejde med en assistent, der behersker sugeteknikken.

Der anbefales, at der før behandlingen anvendes en oral antisepsis (f.eks. med OD 600 fra Dürr Dental) til reduktion af den mikrobielle flora i savl. På den måde reduceres koncentrationen af smittekilder i aerosolen.

Til personligt beskyttelsesudstyr ved infektionspatienter hører sterile handsker, lang beskyttelsesbeklædning, der kan genklargøres efter behandling af patienten, eller tilsvarende engangsbeklædning. Mund/næse-beskyttelse (beskyttelsesklasse FFP2) skal som grundregel udskiftes i forbindelse med infektionspatienter. Der anbefales også en hårbeskyttelse (hætte), beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller et visir (der findes nu også elegante løsninger til brillebærere).

Rent organisatorisk skal sikres, at fladerne i behandlingsrummet tømmes, og at udstyrsvogne er taget ud af rummet. Efter behandlingen af infektionspatienter anbefales ikke kun overfladedesinfektion af alle flader, men også desinfektion af gulvet.

Behandlingen af denne patientgruppe kan desuden udføres på bestemte tidspunkter, f.eks. efter afslutning af konsultationstiden. På den måde kan patienten behandles uden den stress at have et fyldt venteværelse i baggrunden. Hvis dette ikke er muligt, anbefales, at behandlingsrummet udluftes grundigt, og at der ventes lidt med behandlingen af de følgende patienter.

Man kunne naturligvis argumentere for, at disse hygiejneforholdsregler tages ved alle patienter. Patienter kan også bære på en infektion uden at vide det. Det ville altså være godt altid at være tilsvarende forberedt.

Der gælder et motto for alle patienter, uanset om de er risikopatienter eller ej: Fare erkendt, er fare afvendt.

Offentliggjort af: rf
OD 600

to top