The best for you - worldwide!
18.06.2015
Hygiejne

Højt kvalificerede medarbejdere er en gevinst for enhver tandlægeklinik.

Specielt vigtigt er emnet videreuddannelse inden for hygiejne. Og netop dette område er blevet ekstremt nuanceret over de senere år. Forskrifter og bestemmelser bliver stadig mere omfattende og ændres løbende. Specielt ved klargøring af medicinske produkter kræves særlig viden, der konstant skal opdateres.

Først for nyligt blev de tekniske regler for biologiske arbejdsstoffer (TRBA 250) opdateret. Disse regler kan frem for alt være udslaggivende, hvad angår ansvarserstatninger. Den forrige version var meget rettet mod sygehuse. Dog blev et oprindeligt planlagt særligt kapitel for tandlægeklinikker ikke inkluderet i revideringen, men der er dog nogle vigtige ændringer, der berører dagligdagen i klinikken.

Dertil hører specielt konkretiseringen af kravene i retningslinje 2010/32/EU (retningslinjer for nålestik), som er en tilpasning af den aktuelle stand af videnskaben og teknikken samt en opdatering af den arbejdsmedicinske forsorg.

En vejledning, der ikke må mangle ved nogen klinikinspektion, er hygiejneplanen fra det tyske tandlægekammer (BZÄK). Den blev også opdateret i år. Det betyder ikke, at den gamle hygiejneplan er ugyldig, men at der anbefales en opdatering. Fremfor alt fordi hygiejneplanen fra BZÄK nu findes i en formularversion til klinikker til indføring og lagring (www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/za/hygieneplan/hygieneplan.pdf).

Også et andet vigtigt opslagsværk om hygiejne og kvalitetsstyring blev for nyligt opdateret: hygiejneretningslinjerne fra den tyske arbejdskreds for hygiejne inden for tandmedicin (DAHZ). Denne kan også allerede hentes online på www.dahz.org.

Kvalitetsstyringsretningslinjerne fra det fælles bundesudvalg (www.g-ba.de/informationen/richtlinien/48/) blev også opdateret. Her blev der f.eks. tilføjet, at hygiejnestyring ubetinget hører til kvalitetsstyringen i tandlægeklinikken.

Desuden blev aspektet risikostyring medtaget som noget nyt. Dette er en central opgave i klinikadministrationen og betyder f.eks., at der skal udarbejdes en risikoprofil, potentielle risici i klinikken skal vurderes, og der skal udarbejdes en risikostrategi, der omhandler alle berørte, herunder patienterne.

Egentligt kender mange klinikker allerede lignende fremgangsmåder fra fejlstyringen. Det viser sig dog, at det kan svare sig, netop inden for området klinikhygiejne og kvalitetsstyring at være med helt fremme. Det kan kun opnås gennem tilsvarende videreuddannelse. Dürr Dental byder i den forbindelse med sine Hygiejne Aktiv-workshops på muligheden for, at hele klinikteamet kan være fuldt opdateret inden for klinikhygiejne. Det er særligt vigtigt, at denne videreuddannelse inkluderer en omfattende praktisk del, så den teoretisk formidlede viden også kan anvendes direkte i praksis. På Aktiv-workshopperne står der en Hygiejne-vogn til rådighed til dette formål, og den praktiske del af videreuddannelsen sker heri.

Netop inden for området hygiejne er videreuddannelse uundværlig. Klinikker skal konstant arbejde med nye eller opdaterede forskrifter og regler.

Offentliggjort af: rf
Højt kvalificerede medarbejdere er en gevinst for enhver tandlægeklinik.

to top