The best for you - worldwide!
28.05.2015
Hygiejne

Hvad skal du gøre, når noget bipper i tandlægeklinikken?

Et godt tip er at udskifte amalgambeholderen. Fordi den kan være næsten fuld. Ved en fyldmængde på 95 procent lyder et akustisk signal, og en advarselslampe lyser. Det er altså tid til udskiftning af amalgamengangsbeholderen. Denne findes enten direkte på behandlingsenheden eller er i klinikkens kælder. Udskilleren i behandlingsenheden er naturligvis lettere at komme til. Derfor skal flere af dem regelmæssigt udskiftes. Amalgamengangsbeholderen skal i snit udskiftes ca. 3 gange om året. Hvis det er nødvendigt at udskifte hyppigere end det, kan grunden fremfor alt være profylaksepulveret, hvoraf der bruges 30 kg om året, og som havner i sugesystemet (se tema 3/2014, side 20).

Bortskaffelsen af afløbsvand fra behandlingspladser på tandlægeklinikker er underlagt strenge retningslinjer.

Amalgam består jo af ca. 50 % kviksølv. Fyldte amalgambeholdere afhentes derfor direkte i klinikken af autoriserede fagfolk. Tidligere var det normalt at anvende amalgamudskilleren, der allerede havde været brugt flere gange. Dette medførte, at der ikke kunne garanteres frihed for bakterier på og i den klargjorte beholder samt risiko for tætheds- og funktionsproblemer. Det kunne der ikke, fordi der ikke kunne garanteres, at tætningerne i den klargjorte beholder var ubeskadigede, og at beholderen var tæt.Der kunne forekomme udslip af kontaminerede væsker eller amalgamslam.

Derfor gælder følgende: Opsamlingsbeholderen må kun anvendes én gang. Der kan bestilles nye amalgamopsamlingsbeholdere i den dentale faghandel. Der er fare for infektion ved skifte af amalgamopsamlingsbeholderen. Som forebyggelse kan sugeanlægget (under hensyntagen til virketid) rengøres og desinficeres aftenen før udskiftningen (f.eks. med Orotol fra Dürr Dental).

Der skal under alle omstændigheder sikres, at der udføres en desinfektion. På den måde reduceres infektionsfaren betydeligt. En yderligere forholdsregel er altid at bære personligt beskyttelsesudstyr ved skifte af beholderen. Dertil hører væsketætte handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelseskittel. Særligt beskyttelsesbrillerne er vigtige. Den fulde amalgamengangsbeholder skal lukkes fast efter udskiftningen.

Indholdet i beholderen må under ingen omstændigheder fyldes i nogen anden beholder. Udskiftningen og lovmæssig bortskaffelse af den fyldte amalgamopsamlingsbeholder skal desuden dokumenteres i logbogen til amalgamudskilleren. Hvis beholderen er udskiftet korrekt, ophører bippelyden, og der kan arbejdes videre.

Offentliggjort af: rf
amalgamopsamlingsbeholdere

to top