The best for you - worldwide!
23.06.2015
Hygiejne

Hvem kender ikke problemerne efter rengøring og desinfektion af overflader:

Der bliver en ubehagelig smørefilm tilbage på overfladen, eller endnu værre, overfladen klæber. Det er ubehageligt for klinikteamet og kan også være det for patienterne.

I overfladedesinfektionsmidler er der for det meste to typer aktive virkningsstoffer:
kvarternære ammoniakforbindelser, såkaldte QAV'er, og alkohol.

Virkningsstoffet QAV har allerede en rensende virkning og byder på et bredt virkningsspektrum. Fordelene ved desinfektionspræparater med QAV er den gode materialeholdbarhed, den neutrale lugt og en god langtidsvirkning.

Ulempen: QAV bliver tilbage på overfladen.
Alternativet er alkoholbaserede desinfektionspræparater. Disse virker særligt hurtigt og tørrer lige så hurtigt på overfladen. Derfor indeholder hurtigdesinfektionspræparater normalt alkohol. Ulempen er dog, at desinfektionspræparater skal have en høj anvendelseskoncentration. Derfor må de under inden omstændigheder fortyndes for at reducere alkoholkoncentrationen. Hvis det gøres, reduceres desinfektionseffektiviteten nemlig. Og det alkoholbaserede desinfektionspræparat er brandbart. Derfor må det som hovedregel ikke anvendes til større overflader.

Men hvorfor forbliver der ofte en smørefilm tilbage efter en desinfektion? Årsagerne er mange og alle kendte. For det første indeholder mange desinfektionspræparater rengøringskomponenter i høje koncentrationer. Disse skumdannelser forbliver på overfladen efter fordampning af al væsken og danner en glat overflade.

Mange gange sker der også en kemisk reaktion, når produkter påføres en overflade efter hinanden. Derfor reagerer QAV-desinfektionspræparater med husholdningsrengøringsmidler og danner en klæbende film.

Også en for lavt doseret opløsning kan føre til rester. Forkert fortyndede opløsninger har for ringe rengøringsvirkning. Latexproteiner, sved og snavs skal naturligvis også fjernes mekanisk fra overfladerne ved rengøringen og desinfektionen. Ellers bliver der noget tilbage.

Desuden er overflader ikke altid bestandige over for rengørings- og desinfektionspræparater. Trægulve, der er (selv)forseglede vha. emulsioner, er uegnede, da forseglingen enten hurtig opløses af desinfektions- og rengøringspræparaterne eller reagerer med disse. Også kunststofoverflader eller akrylglas er ofte ikke bestandige over for alkoholholdige desinfektionspræparater.

Desuden anbefales desinfektionspræparater med egnede rengøringselementer (tensider), da de sparer den ekstra rengøring med et rengøringsmiddel. Jo lavere koncentrationen af desinfektionspræparatet er (f.eks. FD 300 med 0,5 % anvendelse fra Dürr Dental), jo færre rester dannes på overfladerne.

Ved anvendelse af QAV-holdige desinfektionspræparater med højere koncentration skal de tilbageblivende rester regelmæssigt fjernes med rent vand (uden rengøringsmiddel!). Dog først iht. producentens angivne virketid.

Til desinfektion ind i mellem (mellem patientskifte) kan med fordel bruges en alkoholbaseret hurtigdesinfektion. På alkoholfølsomme overflader, f.eks. kunststofoverflader, berøringsskærme eller TFT-skærme, skal der anvendes et alkoholreduceret specialmiddel (f.eks. FD 366 sensitive fra Dürr Dental).

Offentliggjort af: rf
Ved anvendelse af det rigtige rengørings- og desinfektionspræparat kan ubehagelige rester på overflader undgås.

Ved anvendelse af det rigtige rengørings- og desinfektionspræparat kan ubehagelige rester på overflader undgås.

to top