The best for you - worldwide!
13.09.2015
Diagnostiske systemer

Kameraet kører

Intraorale kamerasystemer bruges mere og mere i klinikker nu om dage. Uanset om det er til diagnostik, kommunikation med patienten eller i selve behandlingen – anvendelsesområderne er ekstremt alsidige. Også til profylakse kan det lille "billedunder" give nogle praktiske fordele.

Det er slet ikke længere usædvanligt, at en behandler i tandlægeklinikken også bruger intraorale kameraer under patientbehandlingen. Og netop til kommunikationen med patienten er kameraet det ideelle hjælpemiddel. Først og fremmest kan patienten få vist situationen før og efter en behandling. På den måde kan behandleren klart vise det vellykkede resultat på skærmen.

Men de enkelte trin i en mere omfattende behandling kan også gøres klare billede for billede ved hjælp af det intraorale kamera. Denne type transparens i tandlægeklinikken fører ofte til meget positive patientreaktioner.

Et kamerasystem kan også være afgørende for dokumentationen. Hvis det i sjældne situationer bliver nødvendigt under en retsforhandling, kan optagelser af det behandlede område fra det intraorale kamera tjene som bevis for nødvendigheden af behandlingen. Fordelen ved den digitale teknik: Optagelser kan gemmes direkte i de digitale patientjournaler eller integreres i faktureringsprogrammet.

Bestemte systemer med intraorale kameraer (f.eks. » VistaCam iX fra Dürr Dental) byder takket være udskiftelige kamerahoveder på omfattende diagnosemuligheder. Ud over de sædvanlige intraorale optagelser kan der laves stærkt forstørrede optagelser med et makroskiftehoved, hvormed selv de mindste carieslæsioner kan ses tydeligt.

Også ved cariesdiagnostik kan anvendes hoveder med fluorescensteknik, som kan gøre carieslæsioner eller plak synlig – f.eks. på okklusalflader og glatte flader. Ved Proof-skiftehoveder til VistaCam iX stimulerer LED'ernes violette lys stofvekselprodukter i kariogene bakterier og får dem til at lyse rødt. Sundere emalje lyser derimod grønt.

Også approksimalcaries kan genkendes tidligt ved hjælp af et intraoralt kamerasystem. Dürr Dental anvender i den forbindelse infrarødteknologi i Proxi-skiftehovedet. Det viser sund tandemalje som gennemskinnelig (translucent). Carieslæsioner kan have et klart, lysuigennemsigtigt (opakt) udseende. Det betyder, at netop hos børn kan approksimalcaries diagnosticeres uden strålebelastningen ved et røntgenbillede.

De mange diagnosemuligheder i forbindelse med caries og plak betyder, at intraorale kameraer også kan bruges med fordel ved den profylaktiske behandling. Det er stadig ikke alle profylaksemedarbejdere, der er bekendt med teknologiens merværdi. Og det gør ingen forskel, om kamerasystemet anvender kabelforbundet eller kabelløs håndudløsning eller fodkontakt. Til enhver praksis findes et passende system, hvormed disse fungerer perfekt, og som ideelt set også tager højde for behandlerens og assistenternes ergonomiske krav.

For det meste kræves ikke længere nogen omfattende teknisk viden for at anvende kamerasystemer. På trods af det tilbyder Dürr Dental også uddannelse direkte i klinikken i brugen af intraorale kameraer og den tilhørende software.

Offentliggjort af: ab/rf
Intraorale kamerasystemer, her VistaCam iX HD fra Dürr Dental, bruges mere og mere i det daglige arbejde i klinikken og udgør også en nyttig forbedring i profylaksen.

Intraorale kamerasystemer, her VistaCam iX HD fra Dürr Dental, bruges mere og mere i det daglige arbejde i klinikken og udgør også en nyttig forbedring i profylaksen.