The best for you - worldwide!
09.06.2015
Hygiejne

Klinikkens digitalisering er allerede i dag hverdag.

Computere skærme, tablets, berøringsskærme og andre digitale systemer understøtter teamet. Også i behandlingsrummene findes i større og større udstrækning elektronisk udstyr. Hvad, der til patientbehandling og -forklaring kan være en stor forenkling, kan være en udfordring rent hygiejnemæssigt.

Hvor står f.eks. tastaturet i behandlingsrummet? I en omkreds på to meter kan der under behandlingen spredes aerosoler, der frem for alt opstår ved behandling med overførselsinstrumenter. Alle apparater i dette område skal derfor desinficeres mindst én gang om dagen. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have et almindeligt computertastatur stående i behandlingsrummet. Det er heller ikke praktisk at have tastaturet i en skuffe, fordi hænder altid skal desinficeres før hver brug, og skuffen skal lukkes ved enhver behandling.Der kan fås beskyttelseshylstre til computertastaturer. De består for det meste af silikone.

Deres ulempe: De passer ofte ikke, fordi der findes så mange tastaturmodeller, og de bliver ret hurtigt misfarvede. Der anbefales desinficerbare tastaturer (for det meste med glaslignende overflade). På sådanne er en aftørringsdesinfektion mulig, og tastaturerne kan desuden betjenes med handsker på. En fordel ved sådanne tastaturer er, at de ofte har en berøringsflade som erstatning for musen. Fordi netop en computermus har den ulempe, at den ikke kan desinficeres. Et yderligere alternativ er helt at afstå fra tastaturer og anvende berøringsskærme (berøringsfølsomme skærme).

Det samme gælder for skærmene i klinikken. Som hovedregel gælder: Hvis de er opstillet i patientundersøgelsesområdet, skal standarden EN 60601-1-1 overholdes. Denne standard beskriver reglerne for sikkerhed i forbindelse med medicinske, elektriske systemer for at beskytte patienter, brugere og miljøet.

Hvor patientundersøgelsesområdet, dvs. det område, hvor den nævnte risiko består, nøjagtigt begynder og ender, afhænger af det enkelte tilfælde og skal fastlægges og tages hensyn til af producenten eller brugeren af et anlæg gennem udarbejdelse af en risikoanalyse. Generelt antages, at apparater, der er arrangeret i en radius på 1,5 meter omkring patienten, befinder sig i patientundersøgelsesområdet.

Standarden kræver desuden, at der findes en desinfektionsmulighed for skærmene eller sprøjtevandbeskyttelse.

Næsten alle TFT-skærme og berøringsskærme har i dag kunststofoverflade. Ved brug af alkoholholdige desinfektionspræparater bliver de matte og mælkeagtige. Derfor skal der anvendes et egnet middel med reduceret alkoholindhold (f.eks. FD 366 sensitive fra Dürr Dental). Specielle TFT-skærme til det medicinske anvendelsesområde er direkte beskyttet med en desinficerbar overflade.

Der bruges mere og mere tablets i klinikker nu om dage. Problemet med, hvordan man desinficerer sådanne apparater, er dog endnu ikke løst. Anvendelse af aftørringsdesinficering er forbundet med den risiko, at producentens garanti bortfalder. De midlertidige resultater af en eksperimentel undersøgelse fra Medizinischen Hochschule Hannover beskriver dog den standardiserede desinfektion gennem aftørring af ubeskyttede apparater med alkoholholdige servietter som den bedst egnede metode (valget).

Hvis muligt bør tablet lægges i en skuffe under behandlingen. Efter behandlingen og en hånddesinfektion kan den igen bruges. Og én gang pr. uge skal der udføres en aftørringsdesinficering og sørges for, at der ikke trænger væske ind i apparatet.

Offentliggjort af: rf
Også elektroniske apparater på klinikken skal desinficeres.

Også elektroniske apparater på klinikken skal desinficeres.

to top