The best for you - worldwide!
19.05.2015
Hygiejne

Kun få klinikker ved,

hvor meget pulver der gennemsnitligt bruges i deres pulverblæseapparat om året. Hvis man går ud fra 15 gram pulver pr. behandling, otte behandlinger om dagen og ca. 250 arbejdsdage om året, giver selv denne forsigtige udregning et forbrug på 30 kg.

Det spørgsmål, der logisk følger, lyder: Hvor ender disse 30 kg pulver egentligt? Først og fremmest ender pulveret i klinikkens sugesystem, men også i klinikrummet og på patienten. Og netop de to sidst nævne områder skal naturligvis helst undgås. Det er ikke helt muligt at opnå det, men gennem god sugning sørges der i det mindste for, at der suges mere pulver ud. Løsningen til dette er en god sugeteknik og en passende sugekanyle. Netop ved en profylaksesession skal du altid anvende en stor kanyle, så der kan suges en større volumenstrøm. Under profylakse er det bedst kun at bruge spytsugeren, der er lettere at håndtere og mindre.

Ulempen: Den kan ikke suge så stort volumen. Til dette er det bedre at bruge de specielle profylaksekanyler, f.eks. fra Dürr Dental, som er beregnet specifikt til behandlinger med pulverblæseapparat. Den profylaksekanyle, som Dürr Dental har udviklet til profylakseassistenter, opsuger f.eks. dobbelt så meget aerosol og pulver som en universalkanyle og har desuden et dreje- og fikserbart beskyttelsesskjold. På trods af anvendelsen af passende kanyle ender altid noget pulver i behandlingsrummet.

Men pas på ved rengøringen og specielt ved overflader med højglans, f.eks. skærme: Disse kan blive ridsede, når pulveret aftørres med en tør klud. Det gør overfladerne matte og skærme mælkeagtige med årene. Aftør derfor altid pulverrester med en fugtig klud, og gnub og tryk under ingen omstændigheder. Et andet "no go" er at opsamle pulverresterne med sugekanylen, dvs. brug af den som en støvsuger. Sugesystemet fungerer kun med vand og kan blive beskadiget uden. Derfor skal der ubetinget opsuges et glas vand efter enhver profylaksebehandling for at transportere pulveret i sugeledningen til sugemaskinen.

Fordi én ting er helt klart: De 30 kg pulver pr. år skal også finde sin vej gennem sugeledningen. Om pulveret bliver opløst af vand, afhænger af indholdsstofferne. Det almindeligt anvendte natriumbikarbonat opløses f.eks. ikke i vand, men kræver et specielt surrengøringsmiddel (f.eks. specialrengøringsmidlet MD 555 cleaner fra Dürr Dental). Dette rengøringsmiddel bør anvendes dagligt i forbindelse med en profylakseenhed.

De negative virkninger af et tilsmudset sugesystem er relativt lette at identificere: Pulveret aflejres i sugeledninger, og sugeydelsen reduceres. Pulver, der transporteres til sugeanlægget, lander til sidst i amalgamudskilleren. Dette medfører, at amalgamengangsbeholderen ofte skal udskiftes og bortskaffes, hvilket kan være rigtigt dyrt. Og lige nøjagtig ved profylakseenheder består op til 90 procent af indholdet i amalgamengangsbeholdere af profylaksepulver.

Offentliggjort af: rf
specialrengøringsmidlet MD 555 cleaner, OroCup

Specielle profylaksekanyler suger tydeligt mere pulver under behandling med pulverblæseapparater. Alt efter sammensætning af pulveret kan dette opløses med et specialrengøringsmiddel og dermed gøres uskadelig for sugesystemet.

to top