The best for you - worldwide!
08.07.2015
Diagnostiske systemer

Opnåelse af ordentligt hold

Intraoral røntgen kan være en diagnostikform med mange fejlkilder. Klinikteamet får her støtte af holdesystemet. Dog er det ikke alle klinikmedarbejdere, der kan lide dette system. Alle, der er rigtigt uddannet i brugen af holdesystemet, kan drage stor fordel af det.

I mange tandlægeklinikker hører ikke-diagnosticerbare røntgenbilleder til hverdagen – selv med digital teknik. De dårlige intraorale røntgenoptagelser opstår f.eks. som følge af forkert positionering.

Den typiske fejl ved de tre optagemedier film, fosforplade og sensor er ofte de samme:
Forvrænget afbildning af tanden, fordi filmen eller fosforpladen bøjes, en tand, der slet ikke er afbilledet eller kun delvist, fordi patienten bevæger filmen, og/eller sensoren ikke kan placeres rigtigt (f.eks. ved flade gummer), og/eller fordi der blev valgt forkert filmformat.

Holdesystemer byder på stor hjælp. De kan placeres vha. retvinkel-/parallelteknik. De giver stabilitet og beskyttelse mod deformering eller bøjning. Ved hjælp af holdesystemerne kan der indstilles nøjagtige og reproducerbare positioneringer af røntgenfilm, fosforplade eller sensor, og der kræves kun ringe assistance fra patienten. Resultatet er, at der opstår forvrængningsfri afbildninger uden overlappende tænder. Det er dog ikke alle klinikmedarbejdere, der kan lide holdesystemerne.

Også her er der et fejlpotentiale:
Film, fosforplade eller sensor sidder ikke fast i holderen, så de flytter sig i munden; der blev valgt forkert holder til optagemediet; eller holderen placeres forkeret i patientens mund, så denne klager over smerter. Her giver nogle klinikteams mange gange op og vælger den for dem mindre krævende halvvinkelteknik, der dog også er mere udsat for fejl.

Videreuddannelse direkte i klinikken
Ved problemer med holdesystemerne findes der derfor praksisuddannelser til håndteringen af retvinkel-/parallelteknikken. Disse uddannelser i røntgenoptagelsesteknik tilbydes også af Dürr Dental og gennemføres direkte i tandlægeklinikken. Her formidles praktiske tip og trick, så holdesystemerne kan anvendes rigtigt. For som i mange områder i klinikkens dagligdag er den fungerende røntgenoptagelsesteknik et rent spørgsmål om øvelse.

Naturligvis udgør holdesystemerne en ekstra økonomisk udgift samt yderligere arbejde med hygiejne, fordi holderen skal rengøres og desinficeres efter hver patient. De langfristede (også finansielle) fordele er dog entydige. Ved korrekt anvendelse forhindrer holderne nemlig beskadigelse af optagemedierne.

Det vil sige: færre ridser på fosforplader, filmen eller sensoren og dermed længere holdbarhed. Og udskiftning af optagemedier bliver på lang sigt betydeligt dyrere end anskaffelsen af et holdesystem.

En ekstra anvendelsesmulighed for holdesystemet er dosisreduktionen: Takket være visirringene med strålefeltsbegrænsning kan der også gennemføres intraorale røntgenoptagelser på børn med den anbefalede strålefeltsbegrænsning.

Holder hjælper klinikteamet med korrekt positionering ved intraorale røntgenoptagelser.

Offentliggjort af: rf
Opnåelse af ordentligt hold

to top