The best for you - worldwide!
12.05.2015
Hygiejne

Ved det daglige arbejde i klinikken er det tillokkende at bestille forbrugsmaterialer,

desinfektionspræparater og engangspunkter i større mængder. I de enkelte behandlingsrum kræves naturligvis for det meste kun mindre mængder af de forskellige produkter. Det vil sige, at de omfyldes til mindre beholdere. Og netop her findes i mange tilfælde de hyppigste årsager til fejl. Typiske eksempler er doser og flasker uden påskrift, som ingen af klinikkens medarbejdere længere ved, hvad indeholder; præparater, der er fyldt i drikkeflasker, guttapercha-spidser eller papirspidser af forskellige størrelser, som konstant skal opfyldes, uden notering af udløbsdato. Et absolut "no go" er påfyldning af f.eks. alginat i endnu ikke helt tømte beholdere – uden forudgående rengøring af beholderne. Disse ting kan netop ved en klinikinspektion føre til problemer. Men: Fejlkilden kan let og så godt som ubesværet elimineres. Generelt set er der intet til hinder for, at f.eks. desinfektionspræparat overføres fra større beholdere i mindre mængder, når der herved tages højde for én ting. Som det første skal der netop ved desinfektionspræparater anlægges beskyttelsesudstyr, der er egnet til påfyldningen. Det er vigtigt at bruge en egnet beholder til påfyldningen. Netop ved kemisk blanding, f.eks. et desinfektionspræparat, anbefales den beholder, der tilbydes fra producenten. Levnedsmiddelbeholdere samt drikkevareflasker må ikke anvendes. Husk den korrekte påskrift på beholderen.

Det inkluderer:

  • Navn på præparatet
  • Dato for påfyldning
  • Navn på medarbejder ansvarlig for påfyldningen
  • Lotnummer (LOT)
  • Forfaldsdato

Til dette findes passende, fortrykte etiketter. Påskrivning kan let aftørres igen og forenkler arbejdet. Nogle producenter af desinfektionspræparater (f.eks. DÜRR DENTAL) leverer disse etiketter direkte med bestillinger. Påfyldning af materialer i upåskrevne engangssprøjter er kritisk. Det kan f.eks. være engangssprøjter til skylning af rodkanaler til kortfristet anvendelse, som opbevares i køleskab. Hvis de ikke anvendes, ved ingen mere efter et par dage, hvad de indeholder. Hvis du bruger egnede beholdere, skal du derfor være opmærksom på korrekt påskrivning og på den yderligere dokumentation

i QM-systemet. Hvis du vil gå endnu et skridt videre, kan du kigge nærmere på klinikkens lager eller kælder. Dette er de foretrukne rum til upåskrevne affaldsbeholdere. På den måde oplagres fremkaldelsesopløsninger til røntgen, restbeholdninger af amalgam, røntgen- og fosforplader eller medicinrester. Alt sammen specialaffald, der oftest opbevares efter princippet "ude af øje, ude af sind", og som erfaringsmæssigt oplagres flere år i kælderen. Specielt ved flytning af klinikken eller skifte af indehaver står man overfor gåden ved den upåskrevne specialaffaldsbeholder.

Offentliggjort af: rf

Påfyldning af materialer og desinfektionspræparater fra større til mindre beholdere er standard på mange klinikker. Derved gælder det om at undgå nogle fejlkilder (også ved den rigtige påskrivning, hvortil de fortrykte etiketter anbefales.

to top