The best for you - worldwide!
18.02.2015
Hygiejne

Velkvalificeret personale er en gevinst for enhver dentalklinik.

Yderligere træning i hygiejne er et særligt vigtigt emne. Det ses specielt ved, at netop dette område over de sidste få år er blevet stærkt komplekst. Regler og bestemmelser bliver mere og mere omfattende og revideres konstant. Specielt ved forberedelse af lægemidler kræves specialistviden, der konstant skal opdateres.

TRBA 250 (Technical Rules on Biological Agents – Tekniske regler for biologiske midler) er for nylig blevet opdateret. Disse regler kan være af afgørende vigtighed og specielt i erstatningssager. Den forrige version var hovedsageligt rettet mod sygehuse. Et kapitel, der var specielt rettet mod dentalklinikker, nåede ikke at komme med i den reviderede version. På trods af det er der vigtige nytilføjelser, der også er vigtige for det daglige arbejde i en klinik.

Disse omfatter specielt konkrete regulativer taget fra EU-direktivet 2010/32 om skarpe genstande, ændringer, der afspejler den aktuelle tilstand af videnskab og teknologi, og en opdatering af beskæftigelsesmæssig sundhedspleje.

Et dokument, som ingen klinik kan klare sig uden, er den hygiejneplan, der blev udgivet af BZÄK (Bundeszahnärztekammer - det nationale tyske tandlægekammer). Dette dokument er også blevet opdateret i år. Det betyder ikke, at den gamle hygiejneplan er ugyldig, men en opdatering anbefales. Det gælder specielt, siden klinikker nu kan få hygiejneplanen fra BZÄK som en formular til indtastning og lagring (www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/za/hygieneplan/hygieneplan.pdf).

En anden vigtig reference for administration af hygiejne og kvalitet er også for nylig blevet opdateret: Hygiejneguiden, der er udarbejdet af DAHZ (Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedicin - den tyske forening for hygiejne i dentalmedicin). Denne kan også findes online på www.dahz.org.

Også kvalitetssikringsretningslinjerne fra den fælles tyske parlamentskomité (www.g-ba.de/informationen/richtlinien/48/) er blevet opdateret. Der er her tilføjet et supplerende regulativ, der f.eks. angiver, at hygiejnestyring er en obligatorisk del af kvalitetssikringen i dentalklinikker. Risikostyring er også et aspekt, der for nylig er blevet indført. Det er en central pligt i klinikadministrationen, og betyder f.eks., at der skal udarbejdes en risikoprofil, potentielle risici skal evalueres, og der skal udarbejdes en risikostrategi, der dækker alle involverede personer, herunder patienter.

Mange klinikker er kender faktisk ganske godt til lignende procedurer fra fejlstyring. Det er dog klart, at det er vigtigt at være med helt fremme, når det drejer sig om klinikhygiejne og kvalitetssikring. Det kan kun gøres via passende løbende og yderligere træning. Dürr Dental byder på faciliteter, der gør det muligt for hele klinikteamet at holde sig opdateret i klinikhygiejne. Det er i form af vores workshops i aktiv hygiejne. På disse kurser med løbende træning er et bredt praktisk element særligt vigtigt, så teoretisk opnået viden kan anvendes direkte i klinikken. I de aktive workshops er der derfor en mobil hygiejneenhed tilgængelig, hvori den praktiske del af den løbende træning afholdes. Du finder flere oplysninger online på www.duerrdental.com/aktiv-workshop. Kurser med løbende træning er af afgørende betydning og specielt i forbindelse med hygiejne. Klinikker skal konstant arbejde med nye eller opdaterede regler og bestemmelser.

Offentliggjort af: rf
Velkvalificeret personale er en gevinst for enhver dentalklinik.

to top