The best for you - worldwide!
Periomat Plus

Periomat Plus

Kuvalevyjen ja filmin pidikejärjestelmä

Kuvalevyjen ja filmin pidikejärjestelmä
  • kuvalevyjen/röntgenfilmien stabilointi ja suojaus vääntymiseltä
  • röntgenfilmien ja/tai kuvalevyjen tarkka ja toistettavissa oleva asettelu
  • vääristymättömät kuvat ja optimaalinen alkuperäisen kuvan toisto
  • helppo käsitellä
  • huomattavasti aikaisempaa parempi säteilysuojaus lyijyikkunallisen kohdistusrenkaan ansiosta

Periomat Intra/C+ - röntgenkemia

Periomat Intra/C+ - röntgenkemia

Intraoraalit kehitysautomaatit, joissa ei ole automatisoituja rullakuljetusjärjestelmiä, voidaan seuraavan kemikaalinlisäyksen yhteydessä muuttaa Periomat Intra/C+:ksi.

  • erikoissarjat, jotka muodostuvat yksiosaisista kehitys- ja kiinnitysainetiivisteistä
  • yksinkertainen kemikaalien valmistelu
  • 3 viikon kesto Periomat-laitteessa
  • röntgenfilmien kehityskoneiden huomattavasti vähäisempi likaantuminen ja koneen helppo puhdistus
to top