The best for you - worldwide!

Jakość

Od siedemdziesięciu lat nazwa Dürr Dental oznacza postęp techniczny, innowacyjność oraz jakość w stomatologii na całym świecie.

Nasi klienci mogą więc mieć pewność, że również w przyszłości podejmiemy wszelkie działania, aby sprostać tym wymaganiom. Określenie "Made in Germany" stanowiące synonim produktów o wysokiej jakości dzisiaj już nie wystarcza, aby móc być konkurencyjnym w stosunku do międzynarodowej konkurencji w warunkach bardziej restrykcyjnych ustawowo wymagań, dlatego też cała firma musi w sposób oczywisty spełniać międzynarodowe standardy jakości.

Fakt, że Dürr Dental spełnia zarówno wymagania ustawowe jak też i normatywne, potwierdzają co roku uznane instytucje.

Certyfikacja AEO

Certyfikacja AEO

Od 22.12.2010 firma DÜRR DENTAL SE posiada tytuł "Upoważnionego podmiotu gospodarczego" (Authorized Economic Operator AEO-C).

Coraz większa globalizacja oraz zmienny międzynarodowy stan bezpieczeństwa skłoniły Światową Organizację Celną (WZO) do stworzenia światowych warunków ramowych "Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade" (SAFE) zapewniających nowoczesne i efektywne zarządzanie ryzykiem w administracji celnej. Źródło: zoll.de

Ponadto przedsiębiorstwa posiadające certyfikat AEO-C przynoszą zyski swoim klientom, ponieważ mogą oni liczyć na udogodnienia w ramach uproszczonej odprawy celnej. Status "Upoważnionego podmiotu gospodarczego" wzmacnia naszą pozycję jako producenta, dostawcy oraz godnego zaufania, pewnego i solidnego partnera handlowego.

to top