The best for you - worldwide!
31.03.2015
Higiena

W przypadku materiałów eksploatacyjnych,

środków do dezynfekcji i materiałów jednorazowych w codziennej pracy w gabinecie kuszące jest zamawianie ich w dużych ilościach. W pojedynczych pomieszczeniach zabiegowych oczywiście potrzebna jest mniejsza ilość różnych produktów. Tak więc przelewa się je do mniejszych pojemników.

I właśnie w tym tkwi przyczyna wielu najczęstszych błędów. Typowy przykład to nieopisane puszki i butelki, o których wszyscy pracownicy już zapomnieli, co w nich jest; środki przelane do butelek po napojach, końcówki z gutaperki lub papieru w różnych rozmiarach, które wykorzystywane są ponownie, bez zwracania uwagi na datę przydatności.

Całkowicie niedopuszczalne jest na przykład napełnianie alginatem nie do końca opróżnionego pojemnika – bez jego wcześniejszego wyczyszczenia. Takie działania mogą prowadzić do powstawania problemów w pracy w gabinecie. Jednak przyczyny błędów można łatwo i bez wysiłku zlikwidować. Generalnie nic nie przemawia przeciwko temu, aby na przykład środki do dezynfekcji przelewać z większych pojemników do mniejszych – jeśli zwróci się przy tym uwagę na kilka rzeczy.

Po pierwsze podczas przelewania środków do dezynfekcji należy korzystać z odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Ważne jest, aby stosować odpowiedni pojemnik do napełniania. W przypadku środków chemicznych, takich jak środki do dezynfekcji, zaleca się pojemniki proponowane przez producenta. Pojemniki na artykuły spożywcze, takie jak butelki na napoje są wykluczone. Nie wolno zapominać o właściwym opisaniu pojemnika.

Niezbędne elementy:

  • Nazwa preparatu
  • Data napełnienia
  • Nazwisko pracownika odpowiedzialnego za napełnienie
  • Numer partii (LOT)
  • Data przydatności

Dostępne są w tym celu odpowiednie, drukowane etykiety. Można je po zapisaniu zetrzeć, co ułatwia pracę. Niektórzy producenci środków do dezynfekcji (na przykład firma DÜRR DENTAL) dostarczają te etykiety bezpośrednio przy zamówieniu. Niedopuszczalne jest także napełnianie materiałami nieopisanych strzykawek jednorazowych na przykład do płukania kanałów zębowych do krótkoterminowego wykorzystania, które będą przechowywane w lodówce. Jeśli nie zostaną zużyte, to po kilku dniach nikt nie będzie wiedział, co zawierają. Należy stosować odpowiednie pojemniki, zwracać uwagę na precyzyjne opisywanie i najlepiej też na dodatkową dokumentację w systemie zarządzania jakością.

Dalej idące działania to zapewnienie sobie magazynu lub piwnicy do gabinetu. To najlepsze miejsce na nieopisane pojemniki na odpady. Można tam przechowywać rentgenowskie odczynniki do wywoływania, resztki amalgamatu, filmy rentgenowskie i płyty pamięciowe lub pozostałości lekarstw. Wszystkie odpady niebezpieczne, które są traktowane zgodnie z zasadą „co z oczu, to z serca“, a jak później pokazuje doświadczenie, są magazynowane w piwnicy przez wiele lat. Dopiero podczas przeprowadzki gabinetu lub zmiany właściciela zachodzi konieczność zmierzenia się z zagadką nieopisanych pojemników na odpady niebezpieczne.

Opublikowane od: rf

Przelewanie materiałów i środków do dezynfekcji z większych pojemników do mniejszych to codzienność w wielu gabinetach. Należy jednak wyeliminować przy tym przyczyny błędów – także w przypadku prawidłowego opisu, do którego zalecamy użycie drukowanych etykiet (po lewej).

to top