The best for you - worldwide!
31.07.2015
Systemami diagnostycznymi

Właściwe wsparcie to podstawa

Rentgen wewnątrzustny stanowiący pomoc w diagnostyce może być źródłem wielu błędów. W tym przypadku personel gabinetu otrzymuje wsparcie w postaci pozycjonerów. Prawdą jest, że nie wszyscy pracownicy je lubią. Osoby właściwie przeszkolone w użyciu pozycjonerów mogą odnieść z tego znaczące korzyści.

W wielu gabinetach zdjęcia RTG do diagnostyki nie są stosowane na co dzień – nie mówiąc już o technologii cyfrowej. Złej jakości wewnątrzustne zdjęcia rentgenowskie powstają na przykład na skutek niewłaściwego pozycjonowania.

Typowe błędy w przypadku nośnika takiego jak błona, płyta pamięciowa i czujnik są często takie same: skrzywione odwzorowanie zęba, gdyż błona lub płytka zostały przekrzywione, częściowo lub całkowicie nieodwzorowany ząb, gdyż pacjent poruszył błoną i/lub czujnik nie mógł zostać prawidłowo wypozycjonowany (na przykład przy płaskich dziąsłach) i/lub wybrano niewłaściwy format filmu.

Pomoc mogą tu zapewnić pozycjonery, które są ustawiane techniką kąta prostego/techniką równoległą. Zapewniają stabilność i ochronę przed deformacją czy zginaniem. Za pomocą pozycjonerów można uzyskać dokładne i powtarzalne pozycjonowanie filmów rentgenowskich, płyt pamięciowych czy czujników, a ze strony pacjenta wymagany jest naprawdę niewielki wysiłek. W rezultacie powstają znakomite zdjęcia bez nakładających się zębów.

Jednak nie wszyscy pracownicy gabinetów potrafią obsługiwać pozycjonery. Także tutaj istnieje potencjalne niebezpieczeństwo: film, płyta pamięciowa czy czujnik nie są umieszczone pewnie w uchwycie, więc ulegają skrzywieniu w ustach, wybrano nieprawidłowy uchwyt dla danego nośnika lub uchwyt został nieprawidłowo wypozycjonowany w ustach pacjenta, który uskarża się na ból. Tutaj często wielu pracowników gabinetu poddaje się i wybiera mniej wymagającą technikę dwusiecznej kąta – która jest jednak także podatna na błędy.

Szkolenia dla gabinetów

W przypadku problemów z pozycjonerami można skorzystać ze szkoleń w gabinecie dotyczących stosowanie techniki kąta prostego/równoległej. Te szkolenia z techniki zdjęć rentgenowskich są oferowane także przez firmę Dürr Dental i przeprowadzane bezpośrednio w gabinecie. Przekazywane są tam praktyczne porady i wskazówki, jak prawidłowo korzystać z pozycjonerów. Jak w wielu obszarach codziennej pracy w gabinecie prawidłowa technika wykonywania zdjęć rentgenowskich to tylko kwestia praktyki.

Oczywiście pozycjonery oznaczają dodatkowe wydatki, jak też wyższe wymagania dotyczące higieny, gdyż uchwyt musi zostać wyczyszczony i zdezynfekowany po każdym pacjencie. Długoterminowe zalety (także finansowe) mają jednak przewagę. Prawidłowo wykorzystane uchwyty zapobiegają uszkodzeniom nośników zdjęć. Innymi słowy: mniej zadrapań na płytkach, filmach czy czujniku, a przez to ich dłuższa trwałość. Wymiana nośników zdjęć jest na dłuższą metę bardziej kosztowna niż zakup pozycjonerów.

Dodatkową zaletą pozycjonerów jest zmniejszenie dawki promieniowania: Dzięki przesłonom ograniczającym pole promieniowania można wykonywać zdjęcia wewnątrzustne także u dzieci.

Uchwyty pomagają pracownikom gabinetu we właściwym pozycjonowaniu przy wewnątrzustnych zdjęciach rentgenowskich.

Opublikowane od: rf
Właściwe wsparcie to podstawa

to top