The best for you - worldwide!
04.05.2015
Higiena

Zbliżający się czas urlopów wielu pacjentów wykorzystuje na podróże w egzotyczne kraje.

Ten, kto ma pecha, przywozi ze sobą stamtąd nie tylko pamiątki, lecz także niebezpieczne choroby zakaźne. Z tego powodu pracownicy gabinetu są również narażeni na niebezpieczeństwo zakażeń podczas zabiegów z takim pacjentem. Jest tak, gdyż na Hepatitis C i gruźlicę nie ma możliwości zabezpieczenia szczepionką. Ponadto statystyki pokazują, że w przypadku Hepatitis C liczba nowych zakażeń w Niemczech nieco wzrasta. Stanowi to wystarczający powód podstawę, aby podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Chodzi tu o to, aby podczas zabiegów w gabinecie zawsze stosować się do specjalnych zaleceń dotyczących pracy z pacjentami z zakażeniami. Warto reagować już choćby z tego powodu, że wysiłek włożony w takie postępowanie jest stosunkowo niewielki.

Ogólnie zaleca się przeprowadzenie wywiadu chorobowego przynajmniej raz w roku, a w gabinetach wykonujących zabiegi chirurgiczne dwa razy do roku. W karcie pacjenta można umieścić dane o chorobie, zaznaczając je na przykład jakimś kolorem. W dostępnych programach do zarządzania gabinetem istnieją odpowiednie opcje, aby to zwizualizować.

Główne zagrożenie zakażeniem od takiego pacjenta istnieje ze strony rąk i aerozolu. Chmura aerozolu unosi się w promieniu do dwóch metrów od ust pacjenta, a znajdujące się w niej bakterie i wirusy są obecne nawet 15 minut w powietrzu w pomieszczeniu. Podczas zabiegu należy więc zwrócić uwagę na dobrą technikę odsysania i użycie dużego ssaka o wysokim poziomie przepływu. W żadnym wypadku nie można wykonywać samemu zabiegu – nawet profilaktycznego. Zaleca się pracę z asystą, zajmującą się odsysaniem.

Przed zabiegiem zaleca się także antyseptykę jamy ustnej (na przykład OD 600 firmy Dürr Dental) do zmniejszenia flory mikrobiologicznej w ślinie. Dzięki temu zmniejsza się także stężenie zarazków w aerozolu.

Do środków ochrony osobistej przy pacjentach z zakażeniami należą sterylne rękawiczki, długie ubranie ochronne, które po zabiegu z pacjentem należy oczyścić lub odpowiednie ubranie jednorazowe. Maseczkę ochronną (klasa ochrony FFP2) należy koniecznie wymienić po pracy z zakażonym pacjentem. Zaleca się także stosowanie ochrony na włosy, okularów ochronnych z osłoną boczną lub przyłbicy (eleganckie rozwiązania są dostępne także dla osób noszących okulary).

Organizacyjnie należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie w pomieszczeniu zabiegowym były puste, a wózki usunięte z pomieszczenia. Po zabiegu z pacjentem z zakażeniem zaleca się nie tylko dezynfekcję wszystkich powierzchni, lecz także dezynfekcję podłogi.

Zabiegi u tej grupy pacjentów powinny mieć ponadto miejsce o określonych godzinach, jeśli to możliwe na zakończenie pracy. Dzięki temu pacjent może spokojnie zostać poddany zabiegowi bez stresu wywołanego poczekalnią pełną ludzi. Jeśli nie jest to możliwe to zaleca się dobre wywietrzenie pomieszczenia zabiegowego na koniec i odczekanie z wykonaniem zabiegu u następnego pacjenta.

Oczywiście można dyskutować, czy te środki higieniczne powinny mieć miejsce u każdego pacjenta. Pacjenci mogą być nosicielami choroby i nic o tym nie wiedzieć. Dobrze by było być na to zawsze odpowiednio przygotowanym.

Trawestując znane powiedzenie: przezorny zawsze zabezpieczony.

Opublikowane od: mh
OD 600

OD 600

to top