The best for you - worldwide!

Hygopac Sealcheck

Kontrola zgrzewu pakietów

Hygopac Sealcheck od Dürr Dental stanowi gotowy do użytku system, składający się z wyjałowionych opakowań Hygofol ze zintegrowanym wskaźnikiem – idealny system do codziennej kontroli jakości szczelności zamknięcia zgrzanych opakowań wysterylizowanych instrumentów. Szybka i łatwa kontrola spoin zgrzewanych do sprawdzenia działania zgodnie z normą DIN EN ISO 11607-2 jest możliwa z systemem Hygopac Sealcheck.

Niezmienna jakość procesu zgrzewania daje powtarzalne rezultaty, jeśli każdego dnia dostarczy się udokumentowany dowód szczelności zamknięcia. Do wzrokowej kontroli spoiny zgrzewanej system kontrolny zostaje zgrzany, oceniony i udokumentowany. Optymalne rozłożenie kolorów na całej długości i szerokości zgrzewu pokazuje nietkniętą i optymalna spoinę, która tworzy pewny system bariery sterylnej.

Hygopac Sealcheck jest łatwy i wydajny w użyciu:

  • 50 % oszczędności czasu – odpada konieczność docinania folii
  • 50 % oszczędności pracy – odpada opakowanie testu i folii
  • 0 % dodatkowych kosztów

Opakowania wyjałowione ze zintegrowanym wskaźnikiem Hygopac Sealcheck gwarantują efekty bez nakładów pracy. Każdego dnia.

  • Łatwe użycie w codziennej pracy w gabinecie
  • Szybkie przeprowadzenie testu i natychmiastowe rezultaty
  • Pewna kontrola wzrokowa szczelności zamknięcia spoin zgrzewanych
  • Zrozumiała dokumentacja wyników kontroli z dowodem związanym z jakością
to top