The best for you - worldwide!

Oprogramowanie do obrazowania DBSWIN

Zalety w skrócie

 • 16-bitowe pliki w 65.536 odcieniach szarości zapewniają znakomitą jakość zdjęć
 • Wykrywanie próchnicy i płytki nazębnej dzięki VistaCam iX
 • Filtry pomocne w diagnozie
 • Połączenie TWAIN z ortopantomografami innych producentów
 • Obsługa USB 3.0 wszystkich obecnie dostępnych urządzeń
 • Wykonywanie filmów wideo
 • Asystent zdjęcia stanu dla VistaScan i VistaRay
 • Baza danych SQL, wyższa wydajność i bezpieczeństwo danych
 • Rozbudowane funkcje importu i eksportu dla wymiany danych z kolegami po fachu, biegłymi i klinikami

Opcjonalne / dodatkowo płatne:

 • Korzystanie z aplikacji do obrazowania na iPada firmy Dürr Dental na Dürr Mobile Connect
 • DICOM Starter
 • DICOM Print

Wszystkie funkcje podane są tutaj:

 • Połączenie TWAIN z ortopantomografami innych producentów
 • Obsługa USB 3.0 wszystkich obecnie dostępnych urządzeń
 • Parametry rentgenowskie: zapis dawki pochłoniętej Gycm2
 • Wykonywanie filmów wideo
 • Asystent zdjęcia stanu dla VistaScan i VistaRay
 • Lista wyboru pacjentów zapewnia przejrzystość
 • Baza danych SQL, wyższa wydajność i bezpieczeństwo danych
 • Image Bridge: nowa wtyczka dla Sidexis + VixWin
 • Obsługa dwóch kamer
 • Badanie odbiorcze i stałości
 • Centralna aktywacja DBSWIN
 • Rozszerzone możliwości drukowania
 • DICOM import/eksport zdjęć
 • Filtry pomocne w diagnozie
 • Nowe rozbudowane funkcje importu i eksportu dla wymiany danych z kolegami po fachu, biegłymi i klinikami
 • Wszelkie programy firmy Dürr Dental obsługujące sprzęt i oprogramowanie można znaleźć w Windows w grupie programów „Duerr Dental“
 • Automatyczna i ręczna optymalizacja obrazów rentgenowskich w profilu użytkownika
 • Celowe blokowanie funkcji, umożliwiające uniknięcie błędów osób obsługujących
 • Integracja z zewnętrznymi katalogami ze zdjęciami dla lepszej komunikacji z pacjentem
 • Pamięć pierścieniowa dla VistaEasy
 • Uproszczona instalacja sterowników / instalacja wstępna dla VistaCam Digital/VistaCam iX/przełącznika nożnego/VistaRay
 • Funkcja Siucom Plus do obsługi przełączników nożnych Teneo w DBSWIN
 • Obsługa wyświetlaczy VistaScan (Perio Plus + Mini Plus) podczas korzystania z programu Sidexis

DICOM Starter, DICOM Print

Czym jest DICOM?

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine DICOM stanowi standard tworzenia, przesyłania, obróbki i zapisu cyfrowych obrazów; jest stosowany przede wszystkim w klinikach. Ma on na celu oszczędność czasu, redukcję kosztów i zwiększenie efektywności.

Jakie intencje przyświecały osiągnięciu jednolitego standardu DICOM?

Sprawna współpraca cyfrowych systemów obrazowania (tak zwanych modalności) różnych producentów jak np. MRTs, VistaScan itp. może stanowić problem. Każdy producent stosuje inny format danych, przez co niemożliwe jest zapisanie cyfrowych zdjęć z różnych systemów w bazie danych w taki sposób, aby były od razu dostępne w odniesieniu do danego pacjenta. DICOM łączy formaty danych od różnych producentów urządzeń i oprogramowania za pomocą zdefiniowanego formatu *.dcm. Dzięki temu odmienne systemy (modalności) w klinice lub gabinecie mogą wymieniać się danymi zdjęć lub komunikować się ze sobą, o ile posiadają interfejs DICOM (np. DICOM Starter z DBSWIN).

W jakich dziedzinach medycyny ma zastosowanie standard DICOM?

 • Radiologia
 • Kardiologia
 • Onkologia
 • Stomatologia
 • Chirurgia
 • Mammografia
 • Neurologia
 • Radioterapia
 • Pneumologia
 • Weterynaria
 • Patologia
 • Okulistyka

Jakie zalety ma oprogramowanie DBSWIN posiadające interfejs DICOM?

Sprzęt i oprogramowanie Dürr Dental są kompatybilne ze wszystkimi systemami wspierającymi standard DICOM 3.0.

 • Oszczędność czasu
 • Redukcja kosztów
 • Zwiększenie efektywności
 • Podwyższenie jakości poprzez ujednolicenie dokumentacji
 • Bezpośredni, centralny dostęp do danych zdjęciowych w jednakowym formacie (*.dcm)
 • DBSWIN może uzyskiwać dostęp do archiwów PACS na całym świecie

Jakie usługi wspiera oprogramowanie DBSWIN DICOM Starter?

 • Modality Worklist – generowanie list roboczych (worklist)
 • DICOM Storage - zapisywanie danych zdjęć w archiwum tak zwanego PACS
 • Modality Performed Procedure Step (MPPS) – wykonanie zlecenia zostaje potwierdzone w RIS
 • DICOM DIR - umożliwia wywołanie katalogów pacjentów kompatybilnych z DICOM wraz z danymi zdjęć
 • DICOM Starter jest zgodny ze standardem DICOM 3.0

Oświadczenie o zgodności Dürr Dental DICOM:

DICOM stanowi międzynarodowy standard wymiany danych między klinikami. Dlatego też konieczne jest zebranie leżących u ich podstaw, złożonych struktur w jednolitej formie pisemnej - Oświadczenie o Zgodności DICOM. Oświadczenie o Zgodności DICOM objaśnia szczegółowo wszelkie wspierane usługi DICOM. Tak więc administratorzy systemu mogą uzyskać wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania ze środowiska DICOM z niniejszego Oświadczenia o Zgodności.

VistaEasy View / Image Bridge

Dzięki nowo opracowanemu interfejsowi VistaEasy View firma Dürr Dental wspiera sprzedaż urządzeń VistaScan i VistaRay. O ile do tej pory zachodziła konieczność używania oprogramowania rentgenowskiego DBSWIN czy też interfejsu VistaEasy, o tyle teraz do dyspozycji jest eleganckie rozwiązanie.

Zalety dla stomatologa

 • Łatwa implementacja niemal każdego oprogramowania rentgenowskiego innych producentów
 • Możliwość korzystania z zalet VistaScan i VistaRay nawet bez DBSWIN
 • Funkcje obróbki zdjęć dopasowane do indywidualnych potrzeb diagnostycznych
 • Łatwa optymalizacja zdjęć rentgenowskich
 • Przejrzyste przedstawienie, przyjazne w obsłudze

Image Bridge

 • Plugin do programu Sidexis (Sirona) i VixWin (Gendex)
 • Umożliwia łatwe i wygodne połączenie wszystkich systemów cyfrowych firmy Dürr Dental z obydwoma programami innych producentów

eLearning

Za pomocą modułu eLearning firma Dürr Dental przedstawia Państwu w szybki i intuicyjny sposób najważniejsze czynności w programie DBSWIN oraz objaśnia zawartość podręcznika obsługi. Należy kliknąć na wybrany temat, aby otworzyć moduł eLearning w nowym oknie.

Praca z widokami i layoutami

Praca z widokami i layoutami

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak przygotować widok, zapisać go i wczytywać
 • jak przygotować layout, zapisać go i umieszczać w nim zdjęcia rentgenowskie

Eksport i import zdjęć

Eksport i import zdjęć

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak można wyeksportować zdjęcia na podstawie zdefiniowanego wcześniej trybu eksportowego "Pacjent"
 • jak można wyeksportować zdjęcia na podstawie zdefiniowanego wcześniej trybu eksportowego "Audyt"
 • jak importować zdjęcia, dopasowywać je i przypisywać do danego pacjenta

Uruchomienie modułu

Praca z katalogiem demo

Praca z katalogiem demo

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak umieszczać zdjęcia w katalogu i wywoływać je ponownie

Uruchomienie modułu

Badanie stałości

Badanie stałości

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak przeprowadzić badanie stałości i je zapisać
 • jak można wyeksportować już przeprowadzone badanie stałości

Uruchomienie modułu

Wykonywanie zdjęć pomiarowych

Wykonywanie zdjęć pomiarowych

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak wykonywać zdjęcia pomiarowe i je zapisywać

Uruchomienie modułu

Wykonywanie zdjęć rentgenowskich

Wykonywanie zdjęć rentgenowskich

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak wczytywać zdjęcia rentgenowskie i przypisywać do danego pacjenta

Uruchomienie modułu

Ponowne przyporządkowywanie zdjęć rentgenowskich

Ponowne przyporządkowywanie zdjęć rentgenowskich

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak przypisywać zdjęcia rentgenowskie na podstawie metody pierwszej
 • jak przypisywać zdjęcia rentgenowskie na podstawie metody drugiej

Uruchomienie modułu

Wykonywanie serii zdjęć

Wykonywanie serii zdjęć

W tym module eLearning przedstawione jest,

 • jak wykonać już założoną serię zdjęć, zapisać ją i wywołać ponownie
 • jak samemu stworzyć serię zdjęć, obrobić ją i zapisać

Uruchomienie modułu

to top