The best for you - worldwide!
V 900 S, V 1200 S

V 1200 S

Dla 4 użytkowników i do 6 stanowisk.

Użytkownik = ilość stanowisk zabiegowych będących w jednoczesnym użyciu
Stanowisko = ilość możliwych do podłączenia stanowisk przy wskaźniku jednoczesności użytkowania 60%

 

 

Dane techniczne V 1200 S
Napięcie (V 3~) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Pobór prądu (A) 3,6
Moc (kW) 2
Wymiary bez separatora skroplin (W x S x G cm) 52 x 41 x 42
Wymiary z separatorem skroplin (W x S x G cm) 57 x 62 x 42
Wymiary z obudową (W x S x G cm) 55 x 49 x 53
Podciśnienie (mbar) NLV 1) 170
Waga bez obudowy (kg) 32
Waga z obudową (kg) 48
Poziom hałasu 2) bez obudowy dB(A) ok. 66
Poziom hałasu 2) z obudową dB(A) ok. 59

1) NLV = zawór dopowietrzający
2) Na poziom hałasu ma wpływ miejsce instalacji. Przy montażu w pomieszczeniu o twardych ścianach (np. wyłożone glazurą ściany) poziom hałasu może być wyższy.

to top