The best for you - worldwide!

Terapia vectorowa – nowoczesne leczenie periodontitis

Niechirurgiczne leczenie przyczynowe

Cała objętość kieszeni patologicznej zostaje przy pomocy instrumentów oczyszczona ze złogów kamienia, a biofilm ulega rozbiciu bez uszkodzeń tkanek twardych i miękkich, również w miejscach trudnodostępnych, takich jak bifurkacje i trifurkacje.

W tej fazie używamy instrumentów z wysoko gatunkowej stali chirurgicznej.

Niechirurgiczne leczenie przyczynowe

Leczenie podtrzymujące, recall

Regularna kontrola dotycząca reinfekcji kieszonek, jak również odpowiednio szybkie ponownie działanie profilaktyczne, stanowią niezbędne podstawy leczenia podtrzymującego.

Okresy pomiędzy wizytami recall są wyznaczane indywidualnie dla każdego pacjenta. W zabiegach podtrzymujących terapii vectorowej stosuje się końcówki z nowoczesnych, elastycznych materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych.

Dlatego też niebezpieczeństwo niezamierzonego uszkodzenia powierzchni korzenia, implantu lub nadbudowy ceramicznej jest znikome. Adhezję bakterii można efektywnie kontrolować. I to w sposób szczególnie delikatny*.

*s. Studie: A. Braun, F. Krause, G. Hahn, M. Frentzen: Subjektive Schmerzempfindungen bei der parodontalen Behandlung,Quintessenz 53, 7, 749-754 (2002)

Leczenie podtrzymujące, recall
Terapia vectorowa
to top