The best for you - worldwide!

Vector® Paro - Pokonać periodontitis

Terapia vectorowa – pewna, łagodna i delikatna
Instrumenty dźwiękowe i ultradźwiękowe stosujemy w leczeniu periodontitis od lat jako alternatywę dla klasycznych instrumentów ręcznych. Jednak na skutek niewyeliminowanej wibracji, końcówki tych urządzeń poruszają się po torze eliptycznym lub zbliżonym do linii prostej, co często prowadzi do niepożądanych uszkodzeń cementu korzeniowego i tkanek miękkich.

System Vector działa bez wibracji, eliminując tym samym ból i możliwość uszkodzenia tkanek.

Stąd też firma Dürr Dental opracowała zasadę Vector®  - sprawdzony i delikatny sposób leczenia parodontozy. W tym przypadku energia ultradźwiękowa jest odchylana w kierunku liniowym. Dzięki temu unikalnemu odchyleniu wibracji instrumenty są przesuwane równolegle do powierzchni korzenia. W ten sposób energia ultradźwiękowa może być stosowana do leczenia klinicznie skutecznej i atraumatycznej terapii.

Wszechstronne zastosowanie kliniczne Vectora Paro jest efektem współpracy Dürr Dental z wieloma klinikami i gabinetami stomatologicznymi, w wyniku której opracowano dwie rękojeści, Paro i Scaler. Wyposażono je we wszystkie instrumenty charakterystyczne dla danego obszaru zastosowań, dzięki czemu Vector Paro posiada wszystkie możliwe zastosowania kliniczne ultradźwięków w terapii i profilaktyce schorzeń przyzębia.

Terapia vectorowa w odczuciu pacjenta:

  • Wysoce akceptowalny przebieg zabiegu (eliminacja bólu)
  • Możliwość normalnego funkcjonowania bezpośrednio po zabiegu
  • Hydroksyapatyt fluidu:
  • biozgodność – hydroksyapatyt stanowi główny składnik budowy zęba

 

Vector Paro: Instrumenty i materiały

Materiały

Vector® Fluid polish

Vector Fluid polish to płyn do polerowania o zwiększonej zdolności usuwania na bazie hydroksyapatytu o świeżym smaku mięty.

Vector® cleaner

Gotowy do użytku roztwór do usuwania rozpuszczalnych w kwasach pozostałości w systemie węży i rękojeści systemu Vector.

Dezynfekcja Vector®/RinsEndo

Gotowy do użytku roztwór do dezynfekcji kanału z cieczą w rękojeści RinsEndo i przewodach węży Vector.

Vector Paro
Vector Paro
Vector Paro
Dane techniczne Vector Paro
Parametry sieci (V/Hz) 230, 50/60
Częstotliwość robocza (kHz) 25-35
Pojemność zbiornika na wodę (ml) 600
Zużycie wody rękojeść Paro (ml/min) ok. 30
Fluid Vector polish (μm) średnia wielkość ziarna: <10
Pojemność saszetki fluidu Vector polish (ml) 200
Wymiary (W x G x S cm) 16 x 21,5 x 25,5
Waga (kg) 2,5
Literatura dot. Vectora
1. Braun et al. (2003) Subjective intensity of pain during the treatment of periodontal lesions with the Vector-system
2. Christgau et al. (2007) Periodontal healing after non-surgical therapy with a new ultrasonic device: a randomized controlled clinical trial
3. D’Ercole et al. (2006) Effectiveness of ultrasonic instruments in the therapy of severe periodontitis: a comparative clinical-microbiological assessment with currettes
4. Hoffman et al. (2005) Use of the Vector scaling unit in supportive periodontal therapy: a subjective patient evaluation
5. Kahl et al. (2007) Clinical effects after subgingival polishing with a non-aggressive ultrasonic device in; initial therapy
6. Kawashima et al. (2007) A comparison of root surface instrumentation using two piezoscalers and a hand scaler in vivo
7. Kishida et al. (2004) Effects of a new ultrasonic scaler on fibroblast attachment to root surfaces: a scanning electron microscopy analysis
8. Kocher et al. (2005) A new ultrasonic device in maintenance therapy: perception of pain and clinical efficacy
9. Rupf et al. (2005) In vitro, clinical and microbiological evaluation of a linear oscillating device for scaling and root planning. In vivo: 11 patients with chronic periodontitis. They had in total 120 single rooted teeth with a clinical attachment level and probing depth of 5 mm
10. Schwarz et al. (2003) Influence of fluorescence-controlled ER: YAG laser radiation, the Vector system and hand instruments on periodontally diseased root surfaces in vivo
11. Schwarz et al. (2003) In vivo effects of an ER: YAG laser, an ultrasonic system and scaling and root planning on the biocompatibility of periodontally diseases root surfaces in cultures of human PDL fibroblasts
12. Sculean et al. (2004) Non-surgical periodontal treatment with a new ultrasonic device (Vector ultrasonic system) or hand instruments. A prospective, controlled clinical study
to top