Software

VistaSoft AI inklusive: intelligente funktioner med henblik på kvalitet og effektivitet

VistaSoft AI inklusive

Med VistaSoft-pakken får du adgang til omfattende AI-funktioner, der ikke bare vil gøre dit dagligdagsarbejde i klinikken langt mere effektivt, men også øge sikkerheden i forbindelse med diagnosticering eller inden komplicerede indgreb.

Registrering af eksponering på den forkerte side

VistaSoft AI registrerer automatisk en potentiel forhåndenværende eksponering på den forkerte side af fosforpladen, hvilket udløser en tilsvarende melding.

Automatisk billedrotation

En algoritme, der er baseret på kunstig intelligens, i billedbehandlingssoftwaren kontrollerer intraorale røntgenbilleders retning ud fra den viste anatomi og korrigerer efter behov billedrotationen automatisk. Dermed sparer du værdifuld arbejdstid. Se mere i videoen

Automatisk tandregistrering

Ved hjælp af kunstig intelligens registreres alle viste tænder umiddelbart efter optagelsen, og de gemmes i tandskemaet.

Automatisk kvalitetskontrol af fosforpladerne

I forbindelse med VistaScan fosforplader IQ muliggør Vistasoft AI automatisk kontrol af fosforpladernes billedkvalitet. Dette er en AI-understøttet automatisk kontrol af hver røntgenoptagelse for mangelfuld billedkvalitet. I denne forbindelse vurderes fosforpladens tilstand og om nødvendigt anbefales der en udskiftning for at sikre en ensartet høj billedkvalitet.

AI-understøttet afmærkning af nervekanalen

Den AI-understøttede detektion af den mandibulare kanal beregner automatisk nervekanalens position i tredimensionelle røntgenbilleder. På dette grundlag skal diagnostikeren blot kontrollere dette forslag.
Se mere i videoen

Panoramavisning – AI-understøttet

Intelligente algoritmer sætter VistaSoft i stand til anatomisk at justere den beregnede panoramavisning for 3D-billeder. Dermed vises der en markant forbedret OPG, der i højere grad stemmer overens med patientens anatomi.
Se mere i videoen

VistaSoft Trace: intelligent software til cefalometrisk analyse

Takket være den innovative og omfattende kunstige intelligens kan der med VistaSoft Trace udføres cephalometriske analyser inden for få sekunder. Software-udvidelsen, der er let at betjene, identificerer i den forbindelse referencepunkter og bløddelssilhouetter automatisk og indtegner dem på optagelsen. Også behandlingsforløbet kan overvåges med VistaSoft Trace, da overlap mellem de forskellige behandlingstidspunkter let er mulige. Desuden giver softwaren mulighed for at simulere og vise behandlinger baseret på planlægninger. Dermed kan en visuel behandlingssucces allerede tydeliggøres ved planlægningen.
Se mere i videoen

Dette kunne også interessere dig

VistaScan Mini View

Fosforpladescanner med berøringsdisplay til alle intraorale formater.

Mere herom

VistaVox S og VistaVox S Ceph

3D-, 2D- og fjernrøntgenoptagelser i fremragende billedkvalitet.

Mere herom

VistaPano S og VistaPano S Ceph

Den perfekte kombination af billedkvalitet, effektivitet og design.

Mere herom