Programvara

VistaSoft AI ingår – artificiell intelligens för kvalitet och effektivitet

VistaSoft AI ingår

Med VistaSoft-paketet får du tillgång till omfattande AI-funktioner som både effektiviserar det vardagliga mottagningsarbetet och ökar säkerheten såväl vid diagnostik som under komplicerade ingrepp.

Känner igen belysning på fel sida

VistaSoft AI känner automatiskt igen eventuell belysning på fel sida av bildplattan och meddelar användaren om detta.

Automatisk bildrotation

En AI-baserad algoritm i bildbehandlingsprogramvaran kontrollerar riktningen hos intraorala röntgenbilder utifrån anatomin som avbildas och korrigerar bildrotationen vid behov. Det sparar värdefull arbetstid. 
Se mer i videon

Automatisk tanddetektering

Med hjälp av artificiell intelligens känns alla tänder som visas igen direkt efter att bilden tagits och lagras i tandschemat.

Automatisk kvalitetskontroll av bildplattor

Tillsammans med bildplattorna VistaScan IQ kan Vistasoft AI användas för automatisk kontroll av bildplattornas kvalitet. Det innebär AI-stödd automatisk kontroll av bildkvaliteten hos alla röntgenbilder. Därmed bedöms bildplattans kvalitet, och vid behov rekommenderas utbyte så att bildkvaliteten förblir konsekvent hög.

AI-understödd inritning av nervkanal

Den AI-understödda detekteringen av mandibularkanalen beräknar automatiskt nervkanalens tredimensionella läge i röntgenbilderna. Diagnosställaren behöver bara kontrollera och verifiera förslaget.
Se mer i videon

Panoramavisning – med AI-stöd

Med hjälp av intelligenta algoritmer kan VistaSoft på ett anatomiskt anpassat sätt visa ett beräknat panorama utifrån 3D-bilder. Resultatet är en klart förbättrad OPG som optimalt avspeglar patientens anatomi.
Se mer i videon

VistaSoft Trace: Intelligent cefalometrisk analysprogramvara

Tack vare innovativ och omfattande artificiell intelligens kan VistaSoft Trace genomföra cefalometriska analyser på några sekunder. Det lättanvända programvarutillägget identifierar automatiskt referenspunkter och mjukdelssilhuetter och registrerar dem på bilden. Behandlingsförloppet kan också övervakas med VistaSoft Trace, eftersom överlappning av de olika behandlingstiderna är möjlig. Dessutom erbjuder programvaran möjligheten att simulera och visa behandlingar baserade på planerna, så att en visuell behandlingsframgång redan kan klargöras under planeringen.
Se mer i videon

Du kanske också är intresserad av

VistaScan Mini View

Scannern för bildplattor med pekskärm för alla intraorala format.

Mer information

VistaVox S och VistaVox S Ceph

3D-, 2D- och fjärrröntgen i utmärkt bildkvalitet.

Mer information

VistaPano S och VistaPano S Ceph

Den perfekta kombinationen av bildkvalitet, effektivitet och design.

Mer information