Tyscor sugsystem. The next Generation.

Tandtekniken följer en revolutionerande rörelse

DÜRR DENTALS torra och våta sugsystem är extremt kraftfulla och går extremt jämnt. DÜRR DENTAL sugmotorer tål lätt sju till åtta timmars kontinuerlig användning. De leder uppsugna ämnen direkt till den integrerade separeringen och sedan vid behov till en amalgamavskiljare. Jämte den vanliga kvaliteten och pålitligheten sätter de nyutvecklade sugsystemen med radialteknologi i premiumserien Tyscor från DÜRR DENTAL ribban med upp till 50 procent lägre vikt och möjlig energibesparing på upp till 75 procent, vilket ger mer än tillräcklig kraft och effektivitet för den dagliga driften på mottagningen. Den elektroniska styrningen erbjuder dessutom nya möjligheter i fråga om driftsäkerhet, skalbarhet och anpassningar till de enskilda förhållandena på varje mottagning.

Våta sugsystem

DÜRR DENTAL Tyscor VS-sugsystem är ett kraftpaket som man kan lita på. Det sammanför hela sugningen och separeringen på mottagningen till en kompakt enhet. Bearbetar lätt flytande mängder från upp till fyra användare samtidigt. Det integrerade tvåstegssepareringssystemet förhindrar på ett säkert sätt att sekret och blodskum tränger in i turbinkammaren. Den tillförlitliga drivningen arbetar extremt jämnt och alla viktiga funktionselement är korrosionsskyddade. Den centrala installationen i en mottagning med flera rum ställer höga krav på rengöring av och hygien på rörledningssystemet. Med flödesacceleratorn som utvecklats av DÜRR DENTAL eliminerar sugsystemet automatiskt risken för avlagringar, luktstörningar och hygienproblem.

Läs mer

Torra sugsystem

Dürr Dentals torrsugsystem är extremt kraftfulla och går extremt jämnt. Dürr Dental Tyscor V-sugmotorer tål lätt sju till åtta timmars kontinuerlig användning. Den leder uppsugna ämnen direkt till den integrerade separeringen respektive amalgamavskiljaren. De kontaktlöst roterande turbinhjulen genererar den sugeffekt som krävs för detta ändamål – endast torr luft når själva sugmotorn. För tillförlitligt skydd mot kondens är alla modeller som standard utrustade med en kondensatavskiljare. Den modulära konstruktionen gör den enkel att konvertera från ett torrt till ett vått sugsystem.

Läs mer

Vakuumaggregat och separering

Tyscor VSA-system kombinerar vakuumaggregat och separering i en kompakt enhet. Eftersom den är färdigkonfigurerad med slangledningar, anslutningar och styrenhet underlättas integreringen på mottagningen. Oavsett om det handlar om en ny installation eller modernisering. Dessutom ökar den centrala uppsugningen och separeringen lönsamheten jämfört med system i behandlingsenheterna, eftersom t.ex. kostnader för extra separationsmaskiner minimeras eller elimineras helt.

Läs mer

Energibesparande

Radialteknologin i Tyscor-serien ger fantastiska värden, i synnerhet i fråga om energiförbrukning. Den lastanpassade automatiska regleringen ger hela tiden en konstant sugeffekt – och på så sätt sparas ännu mer pengar.

[Translate to Swedish:]
[Translate to Swedish:]

Tyst

Tyscor-serien är ett av de tystaste sugsystemen i sin klass utan extra ljudisolering, tack vare ett hölje av ljudabsorberande, skumplast och tyst teknik.

Plug & Play

Den kompakta och modulära konstruktionen säkerställer inte bara enkel idrifttagning, utan också snabbt och enkelt underhåll. Tack vare 230V 1~ behövs ingen trefasström.

[Translate to Swedish:]
[Translate to Swedish:]
Fördelar
Energibesparande

Möjlighet till energibesparing genom att en radialkompressor används

Modulär

Modulär konstruktion, konvertering från torrt till vått sugsystem möjlig

Skalbar

Möjlighet till utbyggnad och skalanpassning tack vare elektronisk styrning

Driftsäker

Ökad driftsäkerhet tack vare tidigare varningsmeddelanden och automatiska underhållspåminnelser

2+1 Registrering av produkter

Registrera produkten nu och få 1 års garanti exta

Ny produkt från DÜRR DENTAL? Använd kaffepausen till att snabbt och enkelt registrera din nya produkt. På vår servicesida hittar du alla fördelar och information om produktregistrering.

 

Zur Produktregistrierung

Du kanske också är intresserad av

Rengöring & desinfektion

Daglig rengöring och desinfektion är nödvändig för att bibehålla värdet på din sugmotor.

Mer information

Torra sugsystem

Sofistikerad teknik med övertygande sugkraft – torra V-sugsystem från DÜRR DENTAL.

Mer information

Våta sugsystem

DÜRR DENTAL VS-sugsystem är kraftpaket som du kan lita på.

Mer information

Vakuumaggregat kombinerat med separering

VSA-system från DÜRR DENTAL – Sugning, separering och avskiljning.

Mer information