DÜRR DENTAL SE

Dataskydd

Integritetspolicy

Den föreliggande integritetspolicyn avser internetutbudet från DÜRR DENTAL SE. Mer detaljerade kontaktuppgifter finns under ”Impressum”.

För oss på DÜRR DENTAL SE är dataskydd viktigt och vi respekterar din integritet. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om våra dataskyddsbestämmelser och de åtgärder vi tar avseende dataskydd, så att du vet, och själv kan ta beslut angående, hur vi hanterar dina uppgifter. Vi ger dig möjlighet att bestämma hur och i vilken form vi samlar in dina personuppgifter elektroniskt och i vilka syften vi behandlar dem. I allmänhet är våra internetsidor utformade så att du kan besöka och använda dem utan att identifiera dig eller ange några personuppgifter. Om det finns fall då detta inte gäller beskrivs de nedan. Du kommer åt denna information från startsidan och sidfoten på alla andra sidor.

1. Information om insamling av personuppgifter

(1) Nedan informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, adress, e-postadress, användning.

(2) Personuppgiftsansvarig enligt art. 4 avs. 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är Dürr Dental SE (se ”Impressum”). Vår datatillsynsman når du på Datenschutz@duerrdental.com eller vår postadress med tillägget ”der Datenschutzbeauftragte” (datatillsynsmannen).

(3) Om du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär så sparar vid den information som delas med oss, dvs. din e-postadress och eventuellt ditt namn och telefonnummer och vid separata formulär även ytterligare information som krävs för att behandla din förfrågan, så att vi kan svara på dina frågor. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang raderar vi när de inte längre behövs eller så begränsar vi behandlingen av dem om vi har en lagstadgad plikt att spara dem.

(4) Om vi ger tjänsteleverantörer i uppgift att behandla dina uppgifter för att tillhandahålla enskilda funktioner eller använder dina uppgifter i reklamsyfte kommer vi att informera dig i detalj om det aktuella förfarandet för detta nedan. I samband med det anger vi även de fastställda kriterierna för lagringstid.

2. Dina rättigheter

(1) Gentemot oss har du följande rättigheter vad gäller personuppgifter:

 • rätt till upplysning
 • rätt till korrigering eller radering
 • rätt till begränsning av bearbetningen
 • rätt till invändning mot bearbetningen
 • rätt till dataportabilitet.

(2) Du har dessutom rätt till lämna klagomål avseende sättet vi behandlar dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

3. Insamling av personuppgifter vid besök på vår hemsida

(1) Om webbplatsen endast används i informationssyfte, alltså när du inte registrerar dig eller anger andra uppgifter, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. När du går in på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som vi rent tekniskt behöver för att visa dig vår webbplats och kunna garantera stabilitet och säkerhet (med art. 6 avs. 1 s. 1, punkt f i GDPR som rättslig grund):

 • IP-adress
 • datum och klockslag för förfrågan
 • tidszonsförskjutning från Greenwich Mean Time (GMT)
 • förfrågans innehåll (konkret sida)
 • åtkomst/HTTP-statuskod
 • överförd datamängd vid tillfället
 • webbplatsen från vilken förfrågan kommer
 • webbläsare
 • operativsystemet och dess gränssnitt
 • webbläsarens språk och version.

(2) Utöver tidigare nämnda uppgifter sparas cookies på din dator vid användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk och kopplas till den webbläsare du använder. Genom en cookie skickas specifik information till den plats som ställer in den (i detta fall oss). Cookies kan inte utföra några program eller överföra virus till din dator. De är till för att göra internetutbudet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Användning av cookies

a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfång och funktion förklaras nedan:

 • tillfälliga cookies (se b)
 • beständiga cookies (se c).

b) Tillfälliga cookies raderas automatisk när du stänger webbläsaren. Dessa är i synnerhet sessionscookies. De sparar ett så kallat sessions-ID med vilket olika förfrågningar från din webbläsare tilldelas en och samma session. På så sätt kan din dator kännas igen när du besöker vår webbplats på nytt. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Beständiga cookies raderas automatisk efter en förutbestämd tid, som är olika för enskilda cookies. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och t.ex. avböja tredjepartscookies eller alla cookies. Vi vill påpeka att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

e) Vi använder cookies för att kunna identifiera dig när du återvänder om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in på nytt varje gång du besöker webbplatsen.

4. Samtyckeshantering genom Usercentrics

(1) Denna webbplats använder teknik för samtycke till cookies från Usercentrics för att inhämta samtycke till att lagra och dokumentera vissa cookies enligt dataskyddsföreskrifterna på din enhet.

(2) Mottagare av dessa data i den mening som avses i artikel 13. Avs 1. e) GDPR är Usercentrics GmbH. Inom ramen för registerföringen vidarebefordrar DÜRR DENTAL personliga data (för samtycke) till Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, i egenskap av registerförare. Samtyckesdata är bland annat: datum och klockslag för besöket resp. samtycke/nekande, enhetsinformation. Behandling av data sker för att följa rättsliga bestämmelser (bevisplikt. 7 avsn. 1 GDPR) och för den därmed förknippade dokumentationen av samtycke och med utgångspunkt i art. 6 avsn. 1 lit. c) GDPR. För att lagra data används den lokala lagringsplatsen.

Samtyckesdata sparas i 3 år. Alla data sparas i EU. Ytterligare information om datainsamlingen och kontaktuppgifter finns på usercentrics.com/privacy-policy/.

5. Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom användning av vår webbplats i informationssyfte har vi flera tjänster som kan vara intressanta för dig. Då måste du i regel ange ytterligare personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla dessa tjänster och för vilka ovannämnda principer för databehandling gäller.

(2) För att behandla dina uppgifter använder vi delvis externa tjänsteleverantörer. Dessa leverantörer har blivit noggrant utvalda av oss, är bundna till våra anvisningar och kontrolleras regelbundet.

(3) Vidare kan vi föra vidare dina personuppgifter till tredje part för att tillhandahålla kampanjer och tävlingar, sluta avtal eller erbjuda andra tjänster tillsammans med en partner. Du får ytterligare information om detta när du anger dina personuppgifter eller i beskrivningen av erbjudandet.

(4) Om våra tjänsteleverantörer eller partner har säte i en stat utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om följderna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

6. Invändning mot eller återtagande av samtycke till behandling av personuppgifter

(1) Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke. Efter att vi fått ditt återtagande påverkar det tillåtligheten för behandlingen av dina personuppgifter.

(2) I den mån vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte krävs för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi redogör för i beskrivningen av funktionerna nedan. För att verkställa ett sådant invändande ber vi om en förklaring av anledningen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt vi gör. Om du ger ett befogat invändande undersöker vi situationen och sedan stoppar eller anpassar vi databehandlingen eller så fortsätter vi behandla uppgifterna och informerar dig i så fall om våra avgörande och berättigade skäl att göra det.

(3) Självklart kan du när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter i reklam- eller dataanalyssyfte. I detta fall kan du skicka din invändning till oss på följande sätt: via e-post på Datenschutz@duerrdental.com eller vår postadress med tillägget ”der Datenschutzbeauftragte” (datatillsynsmannen).

(4) Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till cookie-inställningarna med verkan för framtiden. Återtagandet kan du göra i integritetsinställningarna genom att ändra dina val.

7. Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi använder för att informera dig om aktuella intressanta erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna nämns i samtyckesförklaringen.

(2) För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi så ett så kallat double-opt-in-förfarande. Det innebär att vi skickar ett meddelande till din angivna e-postadress efter att du anmält dig. I det meddelandet ber vi dig att bekräfta att du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Dessutom sparar vi alltid din IP-adress och tidpunkten för din anmälan och bekräftelse. Syftet med detta är att styrka din anmälan och klara upp möjliga missbruk av dina personuppgifter.

(3) De obligatoriska uppgifter du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress, förnamn, efternamn, titel och land. Angivelsen av ytterligare, separat mäkta, uppgifter är frivillig och dessa används för att kunna tilltala dig personligen. Efter att vi fått din bekräftelse sparar vi din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet till dig. Rättslig grund för detta är art. 6 avs. 1 s. 1 punkt a i GDPR.

(4) Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev och avsluta din prenumeration. Du kan göra detta genom att klicka på länken i valfritt nyhetsbrev, skicka ett e-postmeddelande till newsletter@duerrdental.com eller skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som står under ”Impressum”.

(5) Vi vill påpeka att vi utvärderar ditt beteende nät vi skickar nyhetsbrev till dig. För att kunna göra denna utvärdering innehåller de e-postmeddelanden vi skickar så kallande web-beacons, eller spårpixlar, som visar bildfiler med en enda bildpunkt som sparas på vår webbplats. För utvärderingen kopplar vi de uppgifter som nämns i § 3 och spårningspixlarna till din e-postadress och ett individuellt ID. Även de länkar som finns i nyhetsbrevet får detta ID. Med de uppgifter vi samlar in på detta sätt skapar vi en användarprofil för att kunna anpassa nyhetsbrevet till dina individuella intressen. Detta gör att vi kan se när du läser nyhetsbrevet, vilka länkar du klickar på och därifrån drar vi slutsatser om dina personliga intressen. Dessa uppgifter kopplar vi till de handlingar du gör på vår webbplats.

(6) För utskick av vårt nyhetsbrev använder vi oss av tredjepartsleverantören Evalanche, som verkar genom SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Tyskland. Efter att du anmält dig får du ett e-postmeddelande från Evalanche för att bekräfta din anmälan (double-opt-in-förfarande). Evalanche erbjuder omfattande analysmöjligheter om hur nyhetsbrevet öppnas och används. Ytterligare information om Evalanche och dataskyddet hos leverantören SC-Networks GmbH finns på www.sc-networks.de/datenschutz/

8. Web Analytics – Användning av Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics, webbanalystjänsten från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”Cookies”, textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen som samlas in med dessa cookies överförs i regel till en av Googles servrar i USA, där den sparas. På uppdrag av ägaren av denna webbplats använder Google denna information för att analysera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet och att erbjuda webbplatsägaren andra tjänster som har med webbplats- och internetanvändning att göra.

(2) Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med annan data från Google.

(3) Du kan förhindra att cookies sparas genom inställningarna för din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan även hindra Google från att samla in och hantera uppgifter som genereras av cookies och som har med din användning av webbplatsen att göra (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den plug-in för webbläsare som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()“. Därigenom behandlas förkortade IP-adresser, så att de inte kan härledas till en specifik person. I den mån de uppgifter som samlas in om dig kan kopplas till dig som person utesluts dessa alltså direkt och personuppgifterna raderas därmed omgående.

(5) Vi använder Google Analytics för att kunna analysera användningen av vår webbplats och regelbundet förbättra den. Med statistiken vi får därifrån kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer intressant för dig som användare. I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA har Google förpliktat sig till att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är art. 6 avs. 1 s. 1 punkt f i GDPR.

(6) Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, dataskyddsöversikt: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt integritetspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Infogande av YouTube-videor

(1) Vi har infogat YouTube-videor i vårt onlineutbd, som finns sparade på www.YouTube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats.

(2) Genom att besöka webbplatsen får YouTube information om att du gått in på aktuell undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som nämns i § 3 i denna policy. Detta görs oavsett om det finns ett YouTube-konto som du är inloggad på eller om det inte finns något konto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter automatisk ditt konto. Om du inte vill att de ska tilldelas din profil på YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för annonsering, marknadsföring och/eller behovsanpassad framställning av webbplatsen. Sådan användning sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att presentera behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om din aktivitet på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att denna användarprofil skapas och du måste i så fall kontakta YouTube angående detta.

(3) Ytterligare information om datainsamlingens syfte och omfång och hur den behandlas av YouTube finns i integritetspolicyn. Där finns också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar även dina personuppgifter i USA och har förpliktat sig till att följa EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Användning av Google Ads (Remarketing/Conversion Tracking)

(1) Vår webbplats använder tjänsten Google Ads. Google Ads är ett program för onlineannonsering från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

(2) Den första delen av Google Ads-tjänsten som vi använder är remarketing-funktionen. Med remarketing-funktionen kan vi visa annonser för användare av vår webbplats som anpassats efter deras intressen på andra webbplatser inom Googles displaynätverk (på Google själv, så kallade Google-annonser eller på andra webbplatser). För att göra detta analyserar vi hur användaren interagerar på vår webbsida t.ex. vilka erbjudanden som intresserar användaren, så att vi kan visa målinriktad reklam för användaren även efter att den lämnat webbplatsen. I detta syfte sparar Google ett nummer i webbläsaren för användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Googles displaynätverk. Detta nummer, som betecknas som cookie, registrerar användarens besök. Detta nummer är till för att identifiera en webbläsare på en specifik dator och inte för att identifiera en person, personuppgifter sparas inte. Du kan avaktivera användningen av cookies från Google genom att klicka på följande länk och ladda ner och installera den plug-in som finns där: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Mer information om Google Remarketing och integritetspolicyn från Google finns på: http://www.google.com/privacy/ads/.

(3) Vi använder även så kallad ”Conversion Tracking” inom Google Ads-tjänsten. Om du klickar på en annons från Google kommer en cookie för Conversion-tracking att placeras på din dator/slutenhet. Denna cookie slutar gälla efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och kan inte användas för att identifiera en person. Informationen som samlas in med denna Conversion-cookie används för att generera Conversion-statistik för Google Ads-kunder som använder Conversion-tracking.

(4) Du kan förhindra att cookies sparas genom inställningarna för din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du avaktivera personliga annonser på Google och personliga Google-annonser på webben (inom Googles displaynätverk) i din webbläsare genom att ändra inställningen till ”Av” på http://www.google.de/settings/ads eller genomföra avaktiveringen på http://www.aboutads.info/choices/. Ytterligare information om dina inställningsmöjligheter vad gäller detta och Googles dataskydd finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

11. Användning av Google Maps

(1) För att visa kartmaterial visuellt använder denna webbplats ”Google Maps API” från företaget Google Inc. (Google). Vid användning av Google Maps kommer uppgifter om hur besökare på webbplatsen använder Maps-funktioner samlas in, behandlas och användas. Användningsvillkoren för Google Maps finns under Användningsvillkor för Google Maps. Ytterligare information om integritet från Google finns på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12. Åtkomst med TeamViewer/PCVisit eller andra Remote-programvaror

(1) Vid fjärråtkomst till datorer som inte ägs av DÜRR DENTAL agerar våra medarbetare enligt riktlinjerna för känd företagspolitik. Inga uppgifter sparas, så länge detta inte skriftligen godkänts av ägaren. Det är möjligt att personuppgifter syns vid fjärråtkomst och hjälp med maskin- och programvara. Som ovan nämnt är medarbetarna på DÜRR DENTAL förpliktigade att inte spara dessa uppgifter eller denna information utan skriftligt samtycke från användaren.