DÜRR DENTAL SE

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetovou nabídku společnosti DÜRR DENTAL SE. Bližší informace o našich kontaktních údajích najdete v sekci Impresum.

Společnost DÜRR DENTAL SE vnímá ochranu osobních údajů jako závazek a respektuje vaše soukromí. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o našich podmínkách ochrany osobních údajů a opatřeních na ochranu osobních údajů, abychom ve smyslu práva na samostatné rozhodování o osobních informacích umožnili uživatelem řízené zpracování dat. Chtěli bychom vám proto umožnit, abyste určili, jak a jakou formou budou vaše osobní údaje elektronicky shromažďovány a k jakým účelům budou zpracovávány. Naše internetové stránky jsou v zásadě koncipovány tak, že je lze navštívit a využívat bez identifikace a zadávání osobních údajů. Existují-li nějaké výjimky, pak jsou popsány níže. Toto prohlášení je dostupné z úvodní stránky a také ze zápatí všech ostatních stránek.

1. Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při použití našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze spojit s vámi osobně, tedy např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Správcem údajů podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je společnost DÜRR DENTAL SE (viz naše Impresum). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese Datenschutz@duerrdental.com nebo na naší poštovní adrese s doplněním adresáta: „der Datenschutzbeauftragte“.

(3) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář, budeme sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo a u speciálních formulářů další údaje potřebné pro zpracování a vyřízení požadavku) ukládat proto, aby bylo možné zodpovědět vaše dotazy. Související údaje smažeme, jakmile už uložení nebude potřebné, nebo v případě zákonné povinnosti uchovávání omezíme jejich zpracování.

(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo bychom chtěli vaše údaje využít k reklamním účelům, budete o příslušných aktivitách podrobně informováni, jak je uvedeno níže. Přitom uvedeme i stanovená kritéria pro trvání doby uložení.

2. Vaše práva

(1) Ve vztahu ke svým osobním údajům vůči nám máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na podání námitky proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

(2) Kromě toho máte také právo podat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Při pouze informativním užívání webových stránek, tj. když se nezaregistrujete nebo nám své informace předáte jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš internetový prohlížeč předá našemu serveru. Když chcete prohlížet naše stránky, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme k tomu, aby se vám naše webové stránky zobrazovaly technicky správně a byla zajištěna stabilita a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa,
 • datum a čas požadavku,
 • posun časové zóny od greenwichského středního času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP,
 • přenesené množství dat,
 • webové stránky, ze kterých požadavek přichází,
 • internetový prohlížeč,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk a verze internetového prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů se do vašeho počítače ukládají při použití našich webových stránek cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk s přiřazením k vámi používanému internetovému prohlížeči a kterými subjekt nastavující cookies (v tomto případě my) získává určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenést na váš počítač viry. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Použití cookies

a) Tyto webové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování jsou popsány dále:

 • dočasné cookies (viz písm. b),
 • trvalé cookies (viz písm. c).

b) Dočasné cookies jsou při zavření internetového prohlížeče automaticky smazány. Patří k nim především relační cookies. Ty ukládají tzv. relační ID, díky kterému lze různé požadavky vašeho internetového prohlížeče přiřadit k jedné společné relaci. Tak může být váš počítač znovu rozpoznán, když se na naše webové stránky vrátíte. Relační cookies se smažou, když se odhlásíte nebo zavřete internetový prohlížeč.

c) Trvalé cookies se automaticky smažou po určitém definovaném čase, který se může v závislosti na cookies lišit. Tyto cookies můžete kdykoliv smazat i v nastavení zabezpečení svého internetového prohlížeče.

d) Nastavení internetového prohlížeče si můžete podle preferencí změnit a např. tak odmítnout přijímání cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme, že pak případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

e) Pokud u nás máte účet, používáme cookies, která nám umožní vaši identifikaci při příští návštěvě. Jinak byste se museli při každé návštěvě přihlašovat znovu.

4. Správa vašeho souhlasu společností Usercentrics

(1) Tyto webové stránky využívají technologii společnosti Usercentrics pro získání vašeho souhlasu k ukládání určitých cookies na vaše zařízení a k dokumentaci tohoto souhlasu v souladu s ochranou osobních údajů.

(2) Příjemcem těchto dat ve smyslu čl. 13. odst. 1. e) GDPR je společnost Usercentrics GmbH. V rámci smluvního plnění předává společnost DÜRR DENTAL osobní údaje (údaje o souhlasu) společnosti Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Mnichov, jako zhotoviteli. Pod údaje o souhlasu spadají tyto údaje: datum a čas návštěvy, resp. souhlasu/zamítnutí, informace o zařízení. Údaje jsou zpracovávány za účelem dodržování zákonných povinností (povinnost doložení podle čl. 7 odst. 1 GDPR) a s tím spojené dokumentace souhlasu, a tím na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Pro ukládání údajů se používá lokální úložiště.

Údaje o souhlasu se ukládají po dobu 3 let. Údaje jsou ukládány v Evropské unii. Další informace o shromážděných údajích a možnostech kontaktu najdete na adrese usercentrics.com/privacy-policy/.

5. Další funkce a nabídky našich webových stránek

(1) Kromě čistě informativního používání našich webových stránek poskytujeme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. K tomu je zpravidla nutné zadat další osobní údaje, které použijeme pro poskytnutí služby a platí pro ně výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.

(2) Někdy využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty jsme pečlivě vybrali a pověřili prováděním zadaných činností, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni.

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předávat třetím osobám, pokud spolu s jinými partnery nabízíme účast na akcích, výherní soutěže, uzavírání smluv nebo podobné výkony. Bližší informace k tomu získáte při uvedení svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) Mají-li naši poskytovatelé služeb nebo partneři své sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), informujeme vás o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

6. Námitka proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolání souhlasu se zpracováním

(1) Pokud jste udělili souhlas ke zpracování vašich údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu ovlivňuje přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám jej udělili.

(2) Pokud zpracování vašich osobních údajů opíráme o posouzení zájmů, můžete podat námitku proti zpracování. Jde o případy, kdy zpracování není nutné k plnění smlouvy s vámi, což vždy uvádíme u následujícího popisu funkcí. Při uplatnění práva na podání námitky prosíme o uvedení důvodů, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat způsobem, jaký uplatňujeme. U námitek, které jsou odůvodněné, ověříme věcný stav a zpracování údajů buď zastavíme, resp. upravíme, nebo vás upozorníme na závažné legitimní důvody, na jejichž základě bude zpracování pokračovat.

(3) Zpracování vašich osobních údajů za účelem marketingu a analýzy dat můžete samozřejmě kdykoliv odmítnout. O svém odmítnutí v souvislosti s reklamou nás můžete informovat jednou z následujících cest: e-mailem na adrese Datenschutz@duerrdental.com nebo na naší poštovní adrese s doplněním adresáta: „der Datenschutzbeauftragte“.

(4) Svůj souhlas s nastavením cookies můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Odvolání můžete provést nastavení soukromí změnou své volby.

7. Newsletter

(1) Udělením souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, kterým vás budeme informovat o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Propagované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

(2) Pro přihlášení k našemu newsletteru používáme tzv. metodu dvojitého potvrzení. To znamená, že vám po přihlášení zašleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém vás žádáme o potvrzení, že si přejete zasílat newsletter. Kromě toho ukládáme vaše nastavené IP adresy a časy přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je, abychom mohli vaše přihlášení prokázat a případně objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

(3) Povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa, jméno, příjmení, oslovení a země. Uvedení dalších, zvlášť vyznačených údajů je dobrovolné a používá se k tomu, aby vás bylo možné osobně oslovit. Po potvrzení ukládáme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

(4) Souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat a zrušit tak jeho zasílání. Odvolání můžete učinit kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailu s newsletterem, zasláním e-mailu na adresu newsletter@duerrdental.com nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v impresu.

(5) Upozorňujeme, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Pro toto vyhodnocení obsahují zasílané e-maily takzvané web beacons nebo tracking pixels, což jsou jednopixelové grafické soubory uložené na našich webových stránkách. Pro vyhodnocení spojujeme údaje uvedené v § 3 a web beacon obrázky s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. I odkazy obsažené v newsletteru obsahují toto ID. Na základě takto získaných údajů vytváříme uživatelský profil, abychom vám mohli zasílat newsletter přizpůsobený vašim individuálním zájmům. Přitom evidujeme, kdy jste si náš newsletter přečetli, na jaké odkazy v něm jste klikli, a z toho usuzujeme na vaše osobní zájmy. Tato data spojujeme s vašimi aktivitami na našich webových stránkách.

(6) Pro zasílání našeho newsletteru využíváme nástroj Evalanche provozovaný společností SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Německo. Po přihlášení obdržíte od Evalanche e-mail s výzvou k potvrzení přihlášení (metoda dvojitého potvrzení). Evalanche poskytuje rozsáhlé možnosti analýzy toho, jak jsou newslettery otevírány a používány. Další informace o Evalanche a ochraně osobních údajů poskytovatele, společnosti SC-Networks GmbH, najdete na stránkách www.sc-networks.com/data-protection/

8. Webová analýza – použití nástroje Google Analytics

(1) Tyto webové stránky využívají nástroj Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Informace o využívání těchto webových stránek vytvořené těmito cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Tyto informace využívá Google z pověření provozovatele těchto webových stránek pro vyhodnocování vašeho používání webových stránek a k tomu, aby pro provozovatele webových stránek sestavoval reporty o aktivitách na webových stránkách a poskytoval mu další služby související s používáním webových stránek a internetu.

(2) IP adresu, kterou Google Analytics zjistí z vašeho internetového prohlížeče, Google neslučuje s dalšími údaji.

(3) Ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však, že v tom případě nemusí být možné využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů generovaných soubory cookies a vztahujících se k vašemu používání těchto webových stránek (vč. vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů Googlem zabránit stažením a instalací doplňku internetového prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou tak dále zpracovávány ve zkrácené podobě a souvislost s konkrétní osobou tím lze vyloučit. Pokud by tedy získané údaje bylo možné konkrétně přiřadit k vaší osobě, bude tato vazba okamžitě vyloučena a osobní údaje tím budou okamžitě smazány.

(5) Využíváme nástroj Google Analytics za účelem analýzy používání našich webových stránek a pravidelného zlepšování. Prostřednictvím získané statistiky můžeme naši nabídku zlepšovat a sestavit ji tak, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, Google akceptoval rámcové podmínky platné mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(6) Informace o třetím poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Začlenění YouTube videí

(1) Do naší online nabídky jsme začlenili YouTube videa uložená na stránkách www.YouTube.com, která lze přehrávat přímo z našich webových stránek.

(2) Při návštěvě našich webových stránek obdrží YouTube informaci, že jste načetli příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho jsou předávány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. To se děje nezávisle na tom, jestli vám YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášení, nebo jestli takový účet neexistuje. Když jste přihlášeni do Googlu, jsou vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pokud si takové spojení se svým profilem na YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro marketingové účely, průzkum trhu nebo cílenou prezentaci svých webových stránek. Takové vyhodnocování se děje především (i u nepřihlášených uživatelů) pro poskytování cílené reklamy a pro informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo odmítnout vytváření takovýchto uživatelských profilů, přičemž toto právo musíte uplatnit vůči YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracování platformou YouTube jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů. V něm získáte i další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a akceptoval rámcové podmínky platné mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Použití nástroje Google Ads (remarketing / sledování konverzí)

(1) Naše webové stránky využívají službu Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google”).

(2) Přitom využíváme zaprvé remarketingovou funkci služby Google Ads. Díky remarketingové funkci můžeme uživatelům našich webových stránek na jiných webových stránkách zapojených do tzv. sítě Google AdSense (na Googlu samotném – tzv. reklamy Google – nebo na jiných webových stránkách) prezentovat reklamní nabídky založené na jejich zájmech. Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, tj. např. o jaké nabídky se uživatel zajímal, aby bylo možné zobrazovat uživatelům cílenou reklamu i po návštěvě našich webových stránek na jiných stránkách. K tomu Google ukládá určité číslo do internetových prohlížečů uživatelů, kteří navštíví určitou službu Googlu nebo webové stránky zapojené do sítě Google AdSense. Prostřednictvím tohoto čísla, označovaného jako cookie, jsou evidovány návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče na určitém počítači, nikoliv k identifikaci osoby, osobní údaje nejsou ukládány. Používání cookies Googlem můžete deaktivovat stažením a instalací doplňku, který je k dispozici zde: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Bližší informace o remarketingu Googlu a prohlášení Googlu o ochraně osobních údajů najdete zde: http://www.google.com/privacy/ads/.

(3) Zadruhé využíváme v rámci použití služby Google Ads tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazenou Googlem, uloží se ve vašem počítači/koncovém zařízení cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies ztrácí po 30 dnech platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tedy k osobní identifikaci. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží zákazníkům služby Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí, ke statistickému vyhodnocování konverzí.

(4) Ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však, že v tom případě nemusí být možné využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete cílené reklamy na Googlu a cílené Google reklamy na webu (v rámci sítě Google AdSense) ve svém internetovém prohlížeči deaktivovat stisknutím tlačítka „vypnout“ v nastavení http://www.google.de/settings/ads nebo deaktivací na stránkách http://www.aboutads.info/choices/. Další informace o možnostech nastavení a ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na stránkách https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

11. Použití mapového portálu Google Maps

(1) Tyto webové stránky využívají pro vizuální prezentaci mapového materiálu rozhraní Google Maps API společnosti Google Inc. (Google). Při využívání Google Maps Google shromažďuje, zpracovává a používá i údaje o využívání mapových funkcí uživateli webových stránek. Podmínky používání Google Maps najdete v podmínkách používání pro Google Maps. Další informace ke směrnicím o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na stránkách https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12. TeamViewer/PCVisit nebo jiný software pro vzdálený přístup

(1) Při vzdáleném připojení k jakémukoliv počítači, který není ve vlastnictví společnosti DÜRR DENTAL, se naši zaměstnanci řídí pravidly známé podnikové politiky. Nejsou přitom ukládána žádná data, pokud k tomu majitel nedal písemné svolení. Během vzdáleného připojení a poskytování hardwarové a softwarové podpory mohou pracovníci získat přístup k osobním údajům. Jak bylo zmíněno, jsou zaměstnanci společnosti DÜRR DENTAL zavázáni k tomu, aby neukládali žádná data ani informace bez písemného svolení uživatele.