DÜRR DENTAL SE

Erklæring om databeskyttelse

Erklæring om databeskyttelse

Den nærværende erklæring om databeskyttelse beror på internet-tilbuddet fra DÜRR DENTAL SE. Kontaktoplysninger finder under Kolofon.

DÜRR DENTAL SE forpligter sig til databeskyttelse og respekterer din privatsfære. I den nærværende erklæring om databeskyttelse ønsker vi at gøre rede for vores retningslinjer vedrørende databeskyttelse og databeskyttelseskonforme foranstaltninger for mhp. selvbestemmelse vedrørende oplysninger at muliggøre en brugerstyret databehandling. I henhold til dette ønsker vi at redegøre for hvordan og i hvilken form dine personoplysninger bliver registreret elektronisk og til hvilke formål de behandles. Vores internetsider er principielt opbygget således, at de kan besøges og anvendes uden angivelse af personoplysninger. Såfremt der forekommer undtagelser, bliver du oplyst om dette i det efterfølgende. Den nærværende erklæring kan hentes på startsiden samt fra andre sider i fodnoten.

1. Oplysninger om indhentning af personoplysninger

(1) I det efterfølgende oplyser vi om hentningen af personoplysninger ved anvendelsen af vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, som kan henføres til dig personligt, dvs. f.eks. navn, adresse, e-mail-adresser, brugeradfærd.

(2) I henhold til artikel 4 stk. 7 i den generelle EU-forordning om databeskyttelse (DS-GVO; Datenschutz-Grundverordnung ) er Dürr Dental SE ansvarshavende (se vores kolofon). Du kan kontakte vores ansvarshavende for databeskyttelse under Datenschutz@duerrdental.com eller vores postadresse med tillægget „der Datenschutzbeauftragte“.

(3) Når du retter henvendelse til os pr. e-mail eller via en kontaktformular bliver de oplysninger, som du meddeler os (din e-mail-adresse, evt. dit navn og dit telefonnummer, samt yderligere oplysninger fra formularen, som er nødvendige for bearbejdningen) gemt af os for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi sletter den data, som blev indhentet i denne sammenhæng, når det ikke længere er nødvendigt af gemme dem, eller de hindrer behandlingen, hvis der består lovmæssige pligter til lagring.

(4) Hvis vi i forbindelse med enkelte funktioner vedrørende vores tilbud beslutter os for at involvere en eksterne tjenesteyder eller vi ønsker at anvende dine personoplysninger til reklameformål, findes der yderligere oplysninger om de enkelte foranstaltninger i det efterfølgende.  I den forbindelse gør vi også rede for de fastlagte kriterier mhp. lagringsperiode.

2. Dine rettigheder

(1) Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de pågældende personoplysninger:

(2) Du har desuden ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til databeskyttelses-tilsynsmyndigheden.

3. Indhentning af personoplysninger ved besøg af vores hjemmeside

(1) Hvis du kun anvender vores hjemmeside til at indhente oplysninger, dvs. uden registrering eller på anden vis overførsel af oplysninger, henter vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Når du ønsker at besøge vores hjemmeside, indhenter vi følgende data, der er teknisk nødvendige for at vise dig vores hjemmeside og for at kunne garantere stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1 s. 1 litra f DS-GVO):

  • IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
  • Tidszonedifferens ift. Greenwich Mean Time (GMT)
  • Indholdet for anmodningen (konkret side)
  • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
  • Overført datamængde i hver enkelt tilfælde
  • Hjemmeside, hvor anmodning kommer fra
  • Browser
  • Operativsystem og dennes overflade
  • Sprog og version for browser-software.

(2) Udover de forinden nævnte data bliver der ved din anvendelse at vores hjemmeside placeret cookies på din computer. Mhp. cookies handler det om små tekstfiler, som bliver gemt på din harddisk via den anvendte browser, hvorved der overføres bestemte oplysninger til stedet (her os), som har placeret denne cookie. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din computer. De er beregnet til at gøre internettilbudet mere brugervenligt og effektivt.

(3) Anvendelse af cookies:

a) Denne hjemmeside anvender følgende typer cookies, hvor omfanget og funktionen beskrives i det efterfølgende:

b) Transiente cookies bliver automatisk slettet, når du lukker browseren. Her er der især tale om session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-ID, hvormed det er muligt at tilordne den samlede session vha. de forskellige forespørgsler fra din browser. Deraf kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores hjemmesider. Session-cookies bliver automatisk slettet, når du logger dig ud eller lukker browseren.

c) Persistente cookies bliver automatisk slettet efter en fastlagt varighed, som kan være forskellige alt efter den pågældende cookie. Du kan slette cookies i sikkerhedsindstillingerne for din browser til enhver tid.

d) Du kan konfigurere din browser-indstillinger iht. dine ønsker og f.eks. nægte modtagelsen af cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Vi gør dig opmærksom på, at evt. ikke alle funktioner kan anvendes på denne hjemmeside.

e) Vi anvender cookies, som gør det muligt at identificere dig i forbindelse med besøg i fremtiden, hvis du er i besiddelse af en konto hos os. Ellers bliver du nødt til at logge dig på ved hvert eneste besøg.

4. Consent-management via Usercentrics

(1) Denne hjemmeside benytter cookie-consent-teknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til opbevaringen af bestemte cookies på din enhed og dokumentere disse i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

(2) Modtager af disse data iht. art. 13, stk. 1, litra e, GDPR, er Usercentrics GmbH. I forbindelse med databehandlingen sender DÜRR DENTAL personoplysninger (samtykkedata) til Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München som databehandler. Vores samtykkedata skal forstås som følgende data: dato og klokkeslæt for besøget eller samtykket/afvisningen, enhedsinformationer. Behandlingen af data sker med det formål at overholde lovmæssige forpligtelser (dokumentationspligt iht. art. 7, stk. 1, GDPR) og den dermed forbundne dokumentation af samtykker og dermed på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, GDPR. Til lagringen af data anvendes Local Storage. Samtykkedataene gemmes i 3 år. Dataene gemmes i EU. Yderligere oplysninger om de indsamlede data og kontaktmuligheder findes på https://usercentrics.com/privacy-policy/.

5. Yderligere funktioner og tilbud på vores hjemmesider

(1) Udover den rent informerende anvendelse af vores hjemmeside byder vi på forskellige ydelser, som du kan anvende, hvis du har interesse. I den forbindelse bør du som regel indtaste yderligere personoplysninger, som vi anvender for at kunne yde den pågældende ydelse og hvor de førnævnte principper mhp. databearbejdning gør sig gældende.

(2) Til dels lader vi eksterne tjenesteydere behandle din data. Disse blev valgt omhyggeligt og tildelt opgaven af os. De er bundet af vores instruktioner og bliver kontrolleret regelmæssigt.

(3) Desuden kan vi videregive personoplysninger til en tredjepart, når deltagelse i aktioner, spiltjenester, udarbejdelse af kontrakter eller lignende ydelser bliver tilbudt sammen med vores partnere. Yderligere oplysninger om dette findes under Angivelse af dine personoplysninger eller i den efterfølgende beskrivelse af tilbuddet.

(4) Såfremt vores tjenesteyder eller partner har sit hovedsæde uden for den Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), oplyser vi dig om konsekvenserne af dette i beskrivelsen af tilbuddet.

6. Indvending eller indsigelse mod behandling af dine data

(1) Hvis du har indvilliget i behandlingen af dine oplysninger, kan du altid tilbagekalde indvilligelsen. En sådan indsigelse har indflydelse på pålideligheden af behandlingen af dine personoplysninger, efter du har meddelt os din beslutning.

(2) Såfremt vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på interesseafvejningen, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, hvis selve behandlingen ikke er nødvendig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt, som fremgår i den efterfølgende beskrivelse af funktionerne. Hvis du gør indsigelse, beder vi dig om at fremlægge grunde for at dine personoplysninger ikke må behandles efter vores hensigt. I tilfælde af din begrundede indsigelse analyserer vi situationen og standser enten databehandlingen eller tilpasser den eller påviser vores vægtige legitime grunde, som danner grundlaget for at videreføre behandlingen.

(3) Selvfølgelig er det til enhver tid muligt at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis formålet er reklamer og dataanalyse. Du kan få yderligere oplysninger om indsigelse mod reklamer under følgende kontaktdata: Pr. e-mail til Datenschutz@duerrdental.com eller vores postadresse med tillægget „der Datenschutzbeauftragte“.

(4) Du kan altid trække dit samtykke til cookie-indstillingerne tilbage med virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan foretages i privatlivsindstillingerne, idet du ændrer dine valg.

7. Nyhedsbrev

(1) Med din indvilligelse er det muligt at abonnere vores nyhedsbrev, hvormed du bliver oplyst om vores aktuelle, interessante tilbud. De annoncerede varer og tjenesteydelser nævnes i erklæringen om indvilligelse.

(2) Til tilmeldingen til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-in-metode. Dvs. at vi efter din tilmelding sender en e-mail til din angivne e-mail-adresse, hvor vi beder dig om din bekræftelse om, at du ønsker at få tilsendt nyhedsbrevet. Derudover gemmer vi dine anvendte IP-adresser og tidspunkterne for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med metoden er at bevise din tilmelding og evt. opklare et misbrug af dine personoplysninger.

(3) Obligatoriske angivelser til forsendelse af nyhedsbrevet er din e-mailadresse, fornavn, efternavn, tiltaleform og land. Angivelsen af yderligere, særskilt markerede data er frivillig og bliver anvendt for at kunne tiltale dig personligt. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mail-adresse med det formål at tilsende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1 s. 1 litra a DS-GVO.

(4) Du kan til enhver tid tilbagekalde din indvilligelse vedrørende forsendelse af nyhedsbrevet og afbestille det. Du kan framelde dig vha. det link, som findes i hvert enkelt newsletter-e-mail, pr. e-mail til newsletter@duerrdental.com eller ved at sende en meddelelse til de kontaktdata, som findes i kolofonen.

(5) Vi gør opmærksom på, at vi analyserer din brugeradfærd ved forsendelsen af nyhedsbrevet. For at kunne udføre analysen er de såkaldte web-beacons implementeret i de tilsendte e-mails hhv. tracking-pixel, som er 1 x 1-pixel-billedfiler, der er gemt på vores hjemmeside. I forbindelse med analysen sammenknytter vi de data, som nævnes i § 3, og web-beacons med din e-mail-adresse og en individuel id. De links, som findes i nyhedsbrevet, indeholder også denne id. Med de indsamlede data opretter vi en brugerprofil, for at tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. Hermed registrerer vi, hvornår du læser vores nyhedsbrev, hvilke links du klikker på og får deraf indsigt i dine personlige interesser. Vi sammenknytter disse data med dine aktiviteter på vores hjemmeside.

(6) Til forsendelsen af vores nyhedsbrev anvender vi tredjepartsudbyderen Evalanche, der drives af SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Tyskland. Efter tilmeldingen modtager du en e-mail fra Evalanche, så du kan bekræfte din tilmelding (Double opt-in metode). Evalanche byder på omfattende analysemuligheder, såsom hvornår nyhedsbrevet bliver åbnet og anvendt. Yderligere oplysninger om Evalanche og databeskyttelsen hos udbyderen SC-Networks GmbH finder du på www.sc-networks.com/data-protection/

8. Anvendelse af Google Analytics

(1) Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalyse-tjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler, som bliver gemt på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som bliver genereret af denne cookie om din brug af denne hjemmeside bliver som regel overført til en server tilhørende Google i USA og gemt der. På vegne af ejeren af denne hjemmeside anvender Google disse oplysninger, for at kunne evaluere din brug af hjemmesiden, for at sammensætte rapporter om hjemmeside-aktiviteter og for at tilvejebringe ejeren af hjemmesiden tjenesteydelser, som er forbundet med hjemmeside- og internet-anvendelsen.

(2) Den IP-adresse, som bliver indhentet via din browser vha. Google Analytics bliver ikke sammenført med andre data fra Google.

(3) Det er muligt at forhindre, at cookies bliver gemt vha. den tilsvarende indstilling af browser-softwaren; vi gør i den forbindelse opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan anvende alle funktionerne på denne hjemmeside i det fulde omfang. Det er derudover muligt at forhindre registrering af de indsamlede data, som genereres af cookie'n og anvendelsen af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandlingen af disse data af Google, ved at hente og installere den disponible browser-plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Denne hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. På den måde bliver IP-adresser viderebehandlet i forkortet tilstand, hvilket udelukker direkte reference til personer. Såfremt der i sammenhæng med de indsamlede data forekommer referencer til personer, bliver disse dermed udelukket med det samme og personoplysninger slettet omgående.

(5) Vi anvender Google Analytics, for at kunne analysere anvendelsen af vores hjemmeside og forbedre den regelmæssigt. Vha. det indsamlede statistiske materiale er det muligt at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I tilfælde af undtagelser, hvor personoplysninger bliver overført til USA, har Google ratificeret EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for anvendelsen af Google Analytics er artikel 6 stk. 1 s. 1 litra f DS-GVO.

(6) Oplysninger om tredjeparter: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: www.google.com/analytics/terms/de.html, Oversigt over databeskyttelse: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæringen om databeskyttelse: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Integrering af YouTube-videos

(1) Vi har integreret YouTube-videoer i vores online-tilbud, som er gemt under www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside.

(2) Ved at besøge hjemmesiden modtager YouTube en oplysninger om, at du har valgt den pågældende underside på vores hjemmeside. Desuden bliver de nævnte data under § 3 i denne erklæring overført. Det sker uafhængigt af, om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget på, eller om der ikke forefindes en brugerkonto. Hvis du er logget på Google, bliver dine data tilknyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker en tilordning til din profil hos YouTube, skal du logge dig ud inden aktivering af denne button. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og anvender dem til formål såsom reklame, markedsforskning og/eller behovsorienteret opbygning af hjemmesiden. En sådan analyse udføres her især (endda også for brugere som ikke er logget på) for at muliggøre behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere i det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af disse brugsprofiler. I den forbindelse skal du rette henvendelse til YouTube.

(3) Yderligere oplysninger om formålet og omfanget af dataindsamlingen samt behandlingen af disse hos YouTube findes i erklæringen om databeskyttelse. Der findes yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære under: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA, men har accepteret EU-US-Privacy-Shield,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Anvendelse af Google Adwords (Remarketing / Conversion Tracking)

(1) Vores hjemmeside gør brug af tjenesteydelsen Google Adwords. Google AdWords er et online-reklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

(2) I den forbindelse anvender vi bl.a. Remarketing-funktionen inden for Google AdWords-tjenesteydelsen. Med Remarketing-funktionen kan vi præsentere brugere af vores hjemmesider reklamer baseret på deres interesser på andre hjemmesider inden for Google display-netværket (på selve Google, såkaldte „Google reklamer“ eller på andre hjemmesider). I forbindelse med dette bliver brugernes interaktion på vores hjemmeside analyseret, f.eks. hvilke tilbud brugeren interesserer sig for, for at kunne vise målrettet reklame på andre sider efter besøget på vores hjemmeside. Google gemmer i den forbindelse et tal i browserne for brugerne, som besøger bestemte Google-tjenesteydelser eller hjemmesier i Google Display-netværker. Vha. af dette tal, som betegnes som “cookie”, bliver denne brugers besøg registreret. Dette tal er beregnet til entydig identifikation af en webbrowser på en bestemt computer og ikke til identifikation af en person; personoplysninger bliver ikke gemt. Det er muligt at deaktivere cookies via Google ved at følge efterfølgende link og downloade og installere den plug-in, som står til rådighed her:  https://www.google.com/settings/ads/plugin. Yderligere oplysninger om Google Remarketing samt erklæringen om databeskyttelse fra Google findes under:  http://www.google.com/privacy/ads/.

(3) Desuden anvender vi inden for rammerne af Google AdWords-tjenesteydelsen den såkaldte Conversion Tracking. Hvis du klikker på en reklame, som Google har indrykket, bliver der placeret en cookie til Conversion-Tracking på din computer/enhed. Disse cookies gyldighed bortfalder efter 30 dage, de indeholder ingen personoplysninger og anvendes deraf ikke til personlig identifikation. De oplysninger, som bliver indhentet vha. Conversion-cookies, er beregnet til at oprette Conversion-statistikker for AdWords-kunder, som har besluttet sig for Conversion-Tracking.

(4) Desuden er det muligt at forhindre at cookies bliver gemt vha. den tilsvarende indstilling af browser-softwaren; vi gør i den forbindelse opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan anvende alle funktionerne på denne hjemmeside i det fulde omfang. Derudover er det muligt at deaktivere reklamer baseret på interesser på Google samt Google reklamer baseret på interesser på internettet (inden for Google display-netværket) i din browser ved at klikke på kontaktfladen „Fra“ under http://www.google.de/settings/ads eller deaktivere under  http://www.aboutads.info/choices/. Yderligere oplysninger om dine indstillingsmuligheder i denne sammenhæng og erklæringen om databeskyttelse hos Google findes under  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

11. Anvendelse af Google Maps

(1) Denne hjemmeside gør brug af kortmaterialet "Google Maps API" fra koncernen Google Inc til visuel gengivelse. (Google). Ved anvendelsen af Google Maps bliver der også indhentet data om brugerens anvendelse af maps-funktioner ved besøg på hjemmesiderne af Google. Anvendelsesbetingelserne for Google Maps findes under Anvendelsesbetingelserne for Google Maps. Yderligere oplysninger om retningslinjerne for databeskyttelse hos Google findes under: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12. Adgang fra TeamViewer/PCVisit eller anden remote software

(1) I forbindelse med fjernadgang på alle PC'er, som ikke er ejet af Dürr Dental, handler vores medarbejdere i overensstemmelse retningslinjerne fra virksomheden. Der bliver ikke gemt data, så længe dette ikke bekræftes skriftligt af ejeren. Det er muligt, at personoplysninger ved remote-adgangen og hard- & software-hjælpen er synlig. Som vi allerede har nævnt er medarbejderne fra Dürr Dental forpligtet til ikke at gemme data eller oplysninger uden brugerens skriftlige tilladelse.