Produktservice

Produktregistrering & garantiförlängning för DÜRR DENTAL-produkter

Produktregistrering 2+1 – ta del av fördelar och extra säkerhet

Om ett berättigat fel uppstår på en av våra produkter inom två år tillhandahåller DÜRR DENTAL kostnadsfria originaldelar, komponenter eller reparationer i fabrik enligt de allmänna villkoren, förutsatt att produkten installerats, använts och underhållits korrekt och att rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts av DÜRR DENTAL använts. Från och med år tre begränsas garantin till originaldelar från DÜRR DENTAL, slitdelar ingår inte i den förlängda garantin. Tjänster som involverar tekniker på plats (arbetstid/resetid), transport- och förpackningskostnader samt hanteringskostnader genom fackhandeln för tandvård omfattas inte heller av garantin från DÜRR DENTAL SE. Produktregistreringen måste ske inom de första 3 månaderna efter införskaffandet av din produkt (som ett bevis på detta kan fakturabelägget från Dürr Dental vid behov begäras i efterhand), annars kan inte garantin utnyttjas fullt ut.

Garantiförlängning – 5 år av säkerhet

Med en garantiförlängning på 5 år säkerställer du maximal prestanda och tillgänglighet för dina DÜRR DENTAL-PRODUKTER till kalkylerbara driftskostnader. Garantiförlängningen är möjlig för nyinköpta produkter inom 3 månader efter installationsdatum. Priset för garantiförlängningen beror på produkten (du får priset för din produkt på förfrågan). Under garantitiden står DÜRR DENTAL SE för materialkostnaderna vid fabriksreparationer. Detta innefattar inte slitdelar.
För att ansöka om en förlängning av garantin till 5 år, som är avgiftsbelagd, vänligen kontakta din återförsäljare.

Du har ett konkret serviceärende – Vi hjälper till!

Tryckluft

Våra erfarna experter hjälper dig att hålla din kompressor i toppskick.

Mer information

Sugning

Säkerställ att din sugmotor behåller sitt värde med vårt serviceutbud.

Mer information

Bildgivning

Få en tydlig överblick med servicealternativen för diagnostik.

Mer information

Hygien

Garanterat strålande rengörings- och desinfektionsresultat med vår service.

Mer information

Tandvård

Anpassad service för dina Vector® och Lunos®-produkter.

Mer information