Service tryckluft

Service för DÜRR DENTAL-kompressorer

Produktregistrering 2+1 – ta del av fördelar och extra säkerhet

Våra kompressorer förenar toppkvalitet med robusthet och lång livslängd. Om ett berättigat fel uppstår på din kompressor inom två år tillhandahåller DÜRR DENTAL kostnadsfria originaldelar, komponenter eller reparationer i fabrik enligt de allmänna villkoren, förutsatt att produkten installerats, använts och underhållits korrekt och att rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts av DÜRR DENTAL använts. Från och med år tre begränsas garantin till originaldelar från DÜRR DENTAL, slitdelar ingår inte i den förlängda garantin. Tjänster som involverar tekniker på plats (arbetstid/resetid), transport- och förpackningskostnader samt hanteringskostnader genom fackhandeln för tandvård omfattas inte heller av garantin från DÜRR DENTAL SE. Produktregistreringen måste ske inom de första 3 månaderna efter införskaffandet av din produkt (som bevis kan en faktura från Dürr Dental begäras i efterhand vid behov), annars kan inte garantin utnyttjas fullt ut.

Garantiförlängning – 5 år av säkerhet

Med en garantiförlängning på 5 år säkerställer du maximal prestanda och tillgänglighet för dina kompressorer till kalkylerbara driftskostnader. Garantiförlängningen är möjlig för nyinköpta kompressorer inom 3 månader efter installationsdatum. Under garantitiden står DÜRR DENTAL för materialkostnaderna vid fabriksreparationer. Detta innefattar inte slitdelar.

För att ansöka om en förlängning av garantin till 5 år, som är avgiftsbelagd, vänligen kontakta din återförsäljare.

Boka tekniker

Service på plats

Har din produkt slutat att fungera? Den tekniska servicen från DÜRR DENTAL finns där för dig på plats. Med våra ”Verkstäder på hjul” hjälper vi dig med installation, underhåll och reparation av dina DÜRR DENTAL-produkter.

 

Mer information

Du har ett konkret serviceärende – Vi hjälper till!

Sugning

Säkerställ att din sugmotor behåller sitt värde med vårt serviceutbud.

Mer information

Bildgivning

Få en tydlig överblick med servicealternativen för diagnostik.

Mer information

Hygien

Garanterat strålande rengörings- och desinfektionsresultat med vår service.

Mer information

Tandvård

Anpassad service för dina Vector®- och Lunos®-produkter.

Mer information