Service trykluft

Service til DÜRR DENTAL kompressorer

Produktregistrering 2+1 – udnyt fordelene, og profiter med sikkerhed

Vores kompressorer kombinerer topkvalitet med robusthed og lang levetid. Hvis der alligevel skulle forekomme en berettiget mangel på din kompressor inden for to år, påtager DÜRR DENTAL SE sig vederlagsfri levering af DÜRR DENTAL originale dele, komponenter eller reparation på fabrikken iht. de generelle forretningsbetingelser, forudsat at produktet er korrekt installeret, anvendt og plejet med rengørings- og desinfektionspræparater godkendt af DÜRR DENTAL. I det tredje år er garantien begrænset til DÜRR DENTAL originale dele; sliddele er ikke en del af garantiforlængelsen. Tjenesteydelserne i forbindelse med brug af tekniker på stedet (arbejdstid/køretid), transport- og emballageudgifter samt håndteringsomkostninger via den dentale specialisthandel er heller ikke omfattet af garantien fra DÜRR DENTAL SE. Produktregistreringen skal foretages inden for de første 3 måneder efter købet af produktet (som bevis kan en faktura fra Dürr Dental rekvireres med tilbagevirkende kraft, hvis det er nødvendigt), ellers kan der ikke rejses garantikrav i fuldt omfang.

Garantiforlængelse – 5 års sikkerhed

Med en garantiforlængelse til 5 år sikrer du maksimal ydelse og rådighed på din kompressor med kalkulerbare driftsomkostninger. Garantiforlængelsen er mulig for nyanskaffede kompressorer inden for 3 måneder efter installationsdatoen. Under garantiperioden påtager DÜRR DENTAL sig materialeudgifter i forbindelse med fabriksreparationer. Undtaget er sliddele.

For at ansøge om en garantiforlængelse til 5 år, som er gebyrpligtig, bedes du kontakte din specialforhandler.

Book tekniker

Service på stedet

Svigter din enhed? DÜRR DENTALs tekniske service står til rådighed for dig lokalt. Med vores "Værkstæder på hjul" tager vi os kompetent af installation, vedligeholdelse og reparation af produkter fra DÜRR DENTAL.

 

Mere herom