Service tandpleje

En præcist afstemt service til dine Vector® og Lunos® enheder

Produktregistrering 2+1 – udnyt fordelene, og profiter med sikkerhed

Lunos® og Vector® er det stærke team til forebyggelse og terapistøtte af parodontale sygdomme og periimplantære sygdomme. Hvis der alligevel skulle forekomme en berettiget mangel på dine enheder inden for to år, påtager DÜRR DENTAL SE sig vederlagsfri levering af DÜRR DENTAL originale dele, komponenter eller reparation på fabrikken iht. de generelle forretningsbetingelser, forudsat at produktet er korrekt installeret, anvendt og plejet med rengørings- og desinfektionspræparater godkendt af DÜRR DENTAL. I det tredje år er garantien begrænset til DÜRR DENTAL originale dele; sliddele er ikke en del af garantiforlængelsen. Produktregistreringen skal foretages inden for de første 3 måneder efter købet af produktet (som bevis herpå kan fakturabeviset fra Dürr Dental om nødvendigt rekvireres med tilbagevirkende kraft).

Garantiforlængelse – 5 års sikkerhed

Med en garantiforlængelse til 5 år sikrer du maksimal ydelse og rådighed på din enhed med kalkulerbare driftsomkostninger. Garantiforlængelsen er mulig for nyanskaffede kompressorer inden for 3 måneder efter installationsdatoen. Under garantiperioden påtager DÜRR DENTAL sig materialeudgifter i forbindelse med fabriksreparationer. Undtaget er sliddele.

For at ansøge om en garantiforlængelse til 5 år, som er gebyrpligtig, bedes du kontakte din specialforhandler.

Lejeenheder

Din Vector® Paro skal til service hos os – men du ønsker ingen nedetider? Så benyt vores lejeenheds-service. I garantitilfælde er den gratis, ellers til en fast lav pris for 60 dage. Du kan anmode om din lejeenhed hos dit ansvarlige Dental Depot.

Book tekniker

Service på stedet

Svigter din enhed? DÜRR DENTALs tekniske service står til rådighed for dig lokalt. Med vores "Værkstæder på hjul" tager vi os kompetent af installation, vedligeholdelse og reparation af produkter fra DÜRR DENTAL.

 

Mere herom