Service billedgengivelse

Eftersyn af DÜRR DENTAL røntgenapparater, fosforpladescannere & kameraer

Produktregistrering 2+1 – udnyt fordelene, og profiter med sikkerhed

Hvis der alligevel skulle forekomme en berettiget mangel på din produkt inden for to år, påtager DÜRR DENTAL SE sig vederlagsfri levering af DÜRR DENTAL originale dele, komponenter eller reparation på fabrikken iht. de generelle forretningsbetingelser, forudsat at produktet er korrekt installeret, anvendt og plejet med rengørings- og desinfektionspræparater godkendt af DÜRR DENTAL. I det tredje år er garantien begrænset til DÜRR DENTAL originale dele; sliddele er ikke en del af garantiforlængelsen. Tjenesteydelserne i forbindelse med brug af tekniker på stedet (arbejdstid/køretid), transport- og emballageudgifter samt håndteringsomkostninger via den dentale specialisthandel er heller ikke omfattet af garantien fra DÜRR DENTAL SE. Produktregistreringen skal foretages inden for de første 3 måneder efter købet af produktet (som bevis kan en faktura fra Dürr Dental rekvireres med tilbagevirkende kraft, hvis det er nødvendigt), ellers kan der ikke rejses garantikrav i fuldt omfang.

Garantiforlængelse – 5 års sikkerhed

Med en garantiforlængelse til 5 år sikrer du maksimal ydelse og rådighed i forhold dit røntgenapparat med kalkulerbare driftsomkostninger. Garantiforlængelsen er mulig for nyanskaffede produkter inden for 3 måneder efter installationsdatoen. Under garantiperioden påtager DÜRR DENTAL sig materialeudgifter i forbindelse med fabriksreparationer. Undtaget er sliddele.

For at ansøge om en garantiforlængelse til 5 år, som er gebyrpligtig, bedes du kontakte din specialforhandler.

All Inclusive - Reparationer med faste priser

Vi reparerer vores billedbehandlingsprodukter og systemerne! Med brugen af faste ​​reparationspriser til VistaScan ogVistaCam systemer er vi afhængige af både den klare præsentation af reparationstrinnene og et højt gennemsigtighedsniveau med hensyn til årsagerne til fejl. Derudover tilbyder dette reparationssystem tydelig omkostningsgennemsigtighed og korte leveringstider. Efter den afsluttende inspektion modtager du et års garanti på det faste reparationsgebyr, inklusive samlinger og komponenter, der er inkluderet i den faste pris.

Til afvikling

Online eftersyn – Mulige anvendelser

  • Fejlanalyse og om nødvendigt udbedring af DÜRR DENTAL billeddannelsessystemer
  • Installation og konfiguration af DBSWIN-Client, VistaEasy, ImageBridge og TWAIN
  • Oprettelse af overførselsgrænseflader
  • Update og flytning af DBSWIN Server og Client
  • Driverinstallation til kamera og scanner

VistaSoft & DBSWIN aktivering. Med licens til effektivitet.

Med købet af et VistaCam, VistaScan, VistaPano eller VistaVox får du gratis vores billedbehandlingssoftware DBSWIN som demoversion i 30 dage eller 30 patienter – den efterfølgende registrering og aktivering udføres af en tekniker/IT-medarbejder eller dig selv. Vores hotline er åben fra mandag til torsdag fra 08:00 til 16:30 og fredag fra 08:00 til 15:30 og kan kontaktes på følgende numre:

Aktiveringshotline: +49 7142 705-392 E-mail: registry@duerrdental.com

Til softwaren