Sugsystem för tandläkarmottagningen - kraftfulla och effektiva

V- och VS-sugsystem - den perfekta sugkraften från DÜRR DENTAL

Arbetsprocesser eller rumsliga förhållanden - varje tandläkarmottagning är annorlunda. Vi tar alltid hänsyn till dessa individuella egenskaper när vi utvecklar sugsystemen. Under många år har detta resulterat i systemlösningar som inte lämnar några frågor obesvarade.

 

Torra V-sugsystem

DÜRR DENTALS torra sugsystem är extremt kraftfulla och går extremt jämnt. V-sugenheterna kallas torra system, eftersom de ämnen som sugs in på kort väg leds in i en separering och sedan, om så är lämpligt, in i en amalgamavskiljare. Dessa komponenter är integrerade i behandlingsenheten i din tandläkarmottagning. Till sugmotorn kommer endast torr luft.

 

Våta VS-sugsystem

DÜRR DENTAL VS-sugsystem är kraftpaket som du kan lita på. Du kan suga upp stora mängder vätska från upp till fyra användare samtidigt utan avbrott. Det integrerade tvåstegs-separeringssystemet förhindrar på ett säkert sätt att sekret och blodskum dras in i turbinkammaren. Kombinations-sugenhetens drivning löper jämnt, vibrationsfritt och säkert. Alla viktiga funktionselement är korrosionsskyddade och därigenom extremt hållbara.

 

Våra funktioner för bästa möjliga prestanda

VSA-sugsystem – sugning, separering och avskiljning

VSA-system kombinerar vakuumgenerering och separering i en kompakt enhet. Oavsett om det handlar om en ny installation eller modernisering är den centrala sugningen och separeringen mer ekonomisk än torra system! På så vis minimeras exempelvis kostnaderna för extra separationsmaskiner eller undviks helt.

 

Plug & Play, tack vare förkonfigurerad konsol

Förkonfigurerad, kan monteras hängande eller stående utan att ta upp någon plats. Antingen som VSA 600 på vägg-/golvkonsol, eller som variant VSA 900 och VSA 1200 på Plug & Play-konsolen.

 

Fördelar
Robust

Driftsäkerhet genom beprövad och robust teknik

Snabb

Omedelbart vakuum på kanylen på grund av snabb uppstartstid

Felsäker

Högkvalitativa, robusta drivmotorer gör våra sugsystem felsäkra

Hygienisk

Kraftfull intraoral sugning av spraydimma minskar infektionsrisken

2+1 Registrering av produkter

Registrera produkten nu och få 1 års garanti exta

Ny produkt från DÜRR DENTAL? Använd kaffepausen till att snabbt och enkelt registrera din nya produkt. På vår servicesida hittar du alla fördelar och information om produktregistrering.

 

Zur Produktregistrierung

Desinfektion och rengöring

Orotol® plus sugsystemsdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig desinficering, rengöring, luktborttagning och skötsel av alla sugsystem och amalgamavskiljare. Säkerställ att din sugmotor behåller sitt värde med vår guldstandard.

Mer information

Du kanske också är intresserad av

Kanyler

Ergonomiskt utformad, kantfri och därför extremt bekväm.

Mer information

Rengöring & desinfektion

Daglig rengöring och desinfektion är nödvändig för att bibehålla värdet på din sugmotor.

Mer information

Amalgamavskiljare

Toppkvalitet för dentala sugsystem.

Mer information