Silver Airline – stlačený vzduch pro CAD/CAM systémy

Optimálně vhodné pro trvalý provoz fréz a brusek

Frézy a brusky kladou na kompresor v záležitostech spolehlivého a konstantního napájení stlačeným vzduchem velmi vysoké nároky. Neustále čistý a suchý stlačený vzduch bez oleje je pro provoz na prvním místě – fréza totiž při provozu nedovolí ani chvíli oddechu.

Membránové sušicí zařízení

Doba zapnutí kompresorového agregátu při provozu s frézou dalece přesahuje dobu zapnutí při normálním provozu zubní ordinace. Díky inovativnímu membránovému sušicímu zařízení Dürr Dental není žádný čas na regeneraci zapotřebí. Tak je v trvalém provozu zajištěn konstantně suchý stlačený vzduch.

Kvalita stlačeného vzduchu podle ISO 22052, kap. 5.3.

Výrobci CAD/CAM systémů stanovují jasné požadavky na kvalitu připojeného zdroje stlačeného vzduchu s ohledem na obsah částic, oleje a vody. Vlhký stlačený vzduch může CAD/CAM systém poškodit. Olej navíc může zhoršit kvalitu výsledku frézování. Díky našemu membránovému sušicímu zařízení a filtru bakterií poskytují kompresory Dürr Dental suchý stlačený vzduch bez oleje – pro optimální výsledek vaší práce.

Princip tandemového zapojení

Elektronické řízení tandemových kompresorů umožňuje snadné nastavení rozsahu tlaku. Dva nezávisle na sobě pracující agregáty zajišťují provozní bezpečnost. Pokud potřeba stlačeného vzduchu vzroste, lze k téže síti stlačeného vzduchu připojit druhý tandemový kompresor.

Provozní bezpečnost se systémem VistaSoft Monitor

Pomocí cloudové aplikace VistaSoft Monitor na principu internetu věcí lze kontrolovat stav kompresoru kdekoli a kdykoli. Rovněž na nadcházející údržbu a kontroly budete vy a zúčastnění specializovaní prodejci okamžitě upozorněni. V případě potřeby zasáhnout obdržíte obratem výstražné hlášení.

Firmware

Nový firmware poskytuje více flexibility díky rozšíření nastavení rozsahu tlaku z 9 na 9,5 bar.

VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ CAD/CAM SYSTÉM:

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
Ceramill Motion 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
Ceramill Motion 2,3 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
Ceramill Mikro 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

Ceramill Motion DRS

7,0 - 9,0 bar* 4152-54 Duo Tandem 1 agr.
Ceramill Matik 7,0 - 9,0 bar* 4852-54 Quattro P20 4 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
D1 5,5–7,5 bar 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
D5 7,0–9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
CORiTEC (140i, 250i, 240i, 340i, 350i, 440i, 450i) 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
CORiTEC (550i, 750i)
chlazení vzduchem
7,0 - 9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 agr.
CORiTEC (550i, 750i)
chlazení vodou 
7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
CORiTEC (650i) 7,0 - 9,0 bar*

4682-54 Quattro Tandem 2 agr.

CORiTEC (150i, 150i dry, 150i PRO)  5,5 – 7,5 bar                      4152-54 Duo Tandem 1 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
PrograMill PM3, PM5, PM7 7,0–9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
ARCTICA engine 7,0–9,0 bar* 4152-54 Duo Tandem 1 agr.
Everest engine 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
PlanMill 30 S, 35, 40, 40 S 5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 agr.
PlanMill 50 S 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
DWX-4, DWX-50 5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 agr.
DWX-51D 5,5–7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 agr.
DWX-4W 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
inLab MC X5 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
S1, S2, S5 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
K4, K5, K5+ 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
N4, N4+ 5,5 - 7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 agr.
R5 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
ZENOTEC select 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.
ZENOTEC mini 7,0–9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Výrobek Konfigurace tlakového spínače Doporučený kompresor Dürr Dental
M1, M3, M4, M5, M6 7,0–9,0 bar* 4642-54 Quattro Tandem1 agr.

*Pro instalaci kompresoru ve zvýšeném tlakovém rozsahu 7,0 - 9,0 bar doporučujeme instalovat sadu trysek CAD CAM s číslem výrobku 1650100347.

Toto doporučení platí pro propojení CAD/CAM systému a kompresoru v poměru 1 : 1. Jsou-li přítomni další odběratelé (například pracoviště techniků), je jimi ovlivněn správný výběr kompresoru a musí se tedy odpovídajícím způsobem zohlednit. Aby nedocházelo ke kolísání tlaku působením jiných odběratelů vzduchu, doporučujeme CAM systém provozovat v samostatné síti stlačeného vzduchu s vyhrazeným kompresorem. Zásadní je rovněž přizpůsobení rozsahu tlaku na kompresoru a nastavení správného provozního režimu. Přístroj Duo Tandem je dostupný s volitelnou zvukovou izolací.


TENTO PŘÍSTROJ NABÍZÍ:
Konstantní

Konstantní napájení suchým a hygienickým vzduchem, bez chuti a zápachu, při trvalém provozu

Spolehlivé

Maximální spolehlivost a provozní bezpečnost na mnoho let, díky komponentům nenáročným na údržbu

Bezpečné

Vyšší provozní bezpečnost díky včasným výstražným hlášením a automatickým upozorněním údržby

Flexibel

Komfortables Anpassen der Geräteeinstellungen an Praxis- und Laboranforderungen

Technické údaje

Kompresory pro CAD/CAM systémy

Technické údaje pro všechny naše kompresory pro CAD/CAM systémy fréz a brusek najdete zde.

Technické údaje

Další informace

Další informace najdete na našem portálu pro prodejce:Seznam přístrojů CAD/CAM