Silver Airline - Sprężone powietrze dla systemów CAD CAM

Optymalnie nadaje się do ciągłej pracy kątnic i prostnic

Kątnice i prostnice stawiają przed kompresorem szczególnie wysokie wymagania w kwestii pewnego i stałego zasilania w sprężone powietrze. Podczas użytkowania stale bezolejowe, czyste i suche sprężone powietrze jest najważniejsze – podczas użytkowania kątnica nie może zostać zatrzymana nawet na chwilę.

Osuszacz membranowy

Czas włączenia agregatu kompresora podczas pracy z kątnicą zdecydowanie wykracza poza czas włączenia podczas normalnego użytkowania w gabinecie. Dzięki innowacyjnemu membranowemu systemowi osuszania Dürr Dental nie jest konieczny czas regeneracji. Zapewnia to stale suche sprężone powietrze w trybie ciągłym.

Jakość sprężonego powietrza zgodnie z ISO 22052 rozdz. 5.3.

Producenci systemów CAD/CAM podają jasne specyfikacje dotyczące jakości podłączonego sprężonego powietrza pod względem zawartości cząstek stałych, oleju i wody. Wilgotne sprężone powietrze może spowodować uszkodzenie systemu CAD/CAM. Olej może również pogorszyć jakość wyników frezowania. Dzięki naszemu membranowemu systemowi osuszania i filtrowi bakteryjnemu Dürr Dental kompresory wytwarzają suche i wolne od oleju sprężone powietrze – zapewniając optymalny efekt pracy.

Zasada tandemu

Elektroniczne sterowanie kompresorów tandemowych ułatwia regulację zakresu ciśnienia. Dwie niezależnie pracujące jednostki zapewniają niezawodność działania. Jeśli zapotrzebowanie na sprężone powietrze wzrośnie, możliwe jest podłączenie drugiego kompresora tandemowego do tej samej sieci sprężonego powietrza.

Niezawodność działania dzięki VistaSoft Monitor

Za pomocą opartej na chmurze aplikacji IoT VistaSoft Monitor można sprawdzić stan kompresora w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik i uczestniczący w projekcie wyspecjalizowani dealerzy są również natychmiast powiadamiani o zbliżających się konserwacjach/przeglądach. Jeśli wymagane jest podjęcie działań, natychmiast otrzymasz komunikat ostrzegawczy.

Firmware

Nowe oprogramowanie sprzętowe zapewnia większą elastyczność dzięki rozszerzeniu zakresu ustawień ciśnienia z 9 do 9,5 bara.

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA SYSTEMU CAD/CAM:

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
Ceramill Motion 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
Ceramill Motion 2,3 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
Ceramill Mikro 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

Ceramill Motion DRS

7,0 - 9,0 bar* 4152-54 Duo Tandem 1 Agr.
Ceramill Matik 7,0 - 9,0 bar* 4852-54 Quattro P20 4 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
D1 5,5 - 7,5 bar 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
D5 7,0 - 9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
CORiTEC (140i, 250i, 240i, 340i, 350i, 440i, 450i) 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
CORiTEC (550i, 750i)
Chłodzenie powietrzem
7,0 - 9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 Agr.
CORiTEC (550i, 750i)
Chłodzenie wodą 
7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
CORiTEC (650i) 7,0 - 9,0 bar*

4682-54 Quattro Tandem 2 Agr.

CORiTEC (150i, 150i dry, 150i PRO) 

5,5 – 7,5 bar                      4152-54 Duo Tandem 1 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
PrograMill PM3, PM5, PM7 7,0 - 9,0 bar* 4682-54 Quattro Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
ARCTICA engine 7,0 - 9,0 bar* 4152-54 Duo Tandem 1 Agr.
Everest engine 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental

PlanMill 30 S, 35, 40, 40 S

5,5 - 7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 Agr.
PlanMill 50 S 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
DWX-4, DWX-50 5,5 - 7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 Agr.
DWX-51D 5,5 - 7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 Agr.
DWX-4W 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
inLab MC X5 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompreso
S1, S2, S5 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
K4, K5, K5+ 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
N4, N4+ 5,5 - 7,5 bar 4152-54 Duo Tandem 1 Agr.
R5 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
ZENOTEC select 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.
ZENOTEC mini 7,0 - 9,0 bar* 4252-54 Duo Tandem 2 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Produkt Konfiguracja przełącznika ciśnieniowego Zalecany kompresor Dürr Dental
M1, M3, M4, M5, M6 7,0 - 9,0 bar* 4642-54 Quattro Tandem1 Agr.

*Aby zainstalować sprężarkę w zakresie zwiększonego ciśnienia 7,0 - 9,0 bar, zalecamy zainstalowanie zestawu dysz CAD CAM o numerze artykułu 1650100347.

Niniejsze zalecenie dotyczy połączenia 1:1 między systemem CAD/CAM a kompresorem. Jeśli obecne są inne odbiorniki (np. stacje robocze dla serwisantów), mają one wpływ na prawidłowy wybór kompresora i dlatego należy je odpowiednio uwzględnić. Aby uniknąć wahań ciśnienia spowodowanych przez inne odbiorniki powietrza, zaleca się obsługę systemu CAM za pośrednictwem oddzielnej sieci sprężonego powietrza z dedykowanym kompresorem. Niezbędne jest również dostosowanie zakresu ciśnienia na kompresorze i ustawienie właściwego trybu pracy. Duo Tandem jest dostępny z opcjonalną izolacją akustyczną.


Dane techniczne

Kompresory do systemów CAD CAM

Dane techniczne wszystkich naszych kompresorów do systemów frezowania i szlifowania CAD/CAM można znaleźć tutaj.

Dane techniczne

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na naszym portalu dealerskim: Lista urządzeń CAD/CAM