Programvara

VistaSoft Monitor – IoT-lösning för den uppkopplade mottagningen

Apparatövervakning i realtid för tandläkarmottagningen: Enkel överblick med VistaSoft Monitor

Med den nya IoT-lösningen VistaSoft Monitor tar DÜRR DENTAL molnet till din tandläkarmottagning. Intelligent, proaktiv och alltid tillförlitlig överblick över tandläkarmottagningens verksamhet. Ditt eget arbete och patienten är i centrum till vardags. Alla system som används måste fungera smidigt och driftsäkert. Med VistaSoft Monitor får du alltid överblick över dina viktiga apparater. IoT-lösningen kan som tillval kommunicera direkt med servicetjänster hos deltagande återförsäljare vilket möjliggör snabbt agerande.

Informerad överallt

Med IoT-lösningen för tandläkarmottagningen får du ständig överblick överallt över dina dentala försörjningssystem. Med en dator eller mobil har du alltid koll på mottagningen.

Prevention: Driftsäkerhet

Dentala försörjningssystem från DÜRR DENTAL arbetar vanligen tillförlitligt. Men ett avbrott kan leda till att arbetet i hela kliniken stannar upp. Mottagningsteamet övervakar därför status kontinuerligt både visuellt och manuellt. Med VistaSoft Monitor blir det ännu enklare. Tack vare den molnbaserade IoT-applikationen kan mottagningens apparater kontrolleras överallt och när som helst. Om en åtgärd krävs får du direkt ett varningsmeddelande (orange signalfärg), annars visas status med blå signalfärg som betyder att allt är OK.

Avslappnad utsikt över alla inspektioner

Baserat på faktisk användning påminner en underhållsansvarig dig om viktiga inspektioner. Detta hjälper dig att bibehålla värdet och tillförlitligheten hos din anslutna utrustning.

 

Mer tid för patienterna

Om du vill kan du överlåta apparatadministrationen till deltagande återförsäljare via ett serviceavtal. Då skickas alla varningsmeddelanden direkt till återförsäljarens tekniska support. Supporten kan antingen åtgärda problemet på distans eller också kontakta dig. Det ger dig bättre möjlighet att fokusera helt på patienterna.

Datasäkerhet

Dina uppgifter tillhör dig – och bara du väljer vem som får se och använda uppgifterna om dina apparater. Vi använder kryptering som uppfyller högsta internationella standarder.

Koppla upp hela mottagningen

Med Connect Box kopplar du apparater från andra tillverkare, som kanske också saknar eget nätverksstöd, till ditt VistaSoft Monitor-konto för smart basövervakning av de viktigaste driftvärdena.

Mer information

VistaSoft Monitor

Kom igång nu utan kostnad

Som DÜRR DENTAL-kund kopplar du upp dina apparater snabbt och enkelt. Kom igång nu med IoT-lösningen för tandläkarmottagningen. Logga in och kom igång utan kostnad!

Mer information

Första stegen

Apparater som stöds kan anslutas direkt via en nätverkskabel till mottagningens nätverk.
För äldre nätverkskompatibla produkter (tillverkade före 2020) rekommenderar vi en firmwareuppdatering via serviceavdelningen.
Apparater utan nätverksgränssnitt kan anslutas till VistaSoft Monitor via Connect Box [länk till Connect Box-produktsidan].

Ladda ner nätverksanslutningsprogrammet från hämtningsområdet nedan och installera det på en dator i mottagningens nätverk.
Programvaran krypterar apparatinformationen och ansluter dig säkert till VistaSoft Monitor Cloud.

Skapa ditt kostnadsfria användarkonto på vistasoftmonitor.com. När det är klart kan du direkt får överblick över dina apparater, när som helst och var som helst.
Logga in på webbplatsen vistasoftmonitor.com eller via appen (för Apple eller Android).

Apparater med direkt nätverksstöd

Kompressor Sugning Hygien Amalgamavskiljare Power Tower VistaScan
Tornado 2+ Tyscor V 1 & VS 1 Hygosuc CAS 1 PTS 200/42 VistaScan Mini View 2.0
Duo Tandem Tyscor V 2 & VS 2 Hygopac View CA 1 Power Tower View VistaScan Mini Easy 2.0
Quattro Tandem Tyscor V 4 & VS 4 Hygoclave 50 Plus CA 2   VistaScan Mini View
Quattro P20 VSA 300 S   CA 4   VistaScan Mini Easy
  V 20 & V 30       VistaScan Combi View
          VistaScan Ultra View
          VistaScan Nano Easy