Programvara

VistaSoft Monitor – IoT-lösning för den uppkopplade mottagningen

Apparatövervakning i realtid för tandläkarmottagningen: Enkel överblick med VistaSoft Monitor

Med den nya IoT-lösningen VistaSoft Monitor tar DÜRR DENTAL molnet till din tandläkarmottagning. Intelligent, proaktiv och alltid tillförlitlig överblick över tandläkarmottagningens verksamhet. Ditt eget arbete och patienten är i centrum till vardags. Alla system som används måste fungera smidigt och driftsäkert. Med VistaSoft Monitor får du alltid överblick över dina viktiga apparater. IoT-lösningen kan som tillval kommunicera direkt med servicetjänster hos deltagande återförsäljare vilket möjliggör snabbt agerande.

Informerad överallt

Med IoT-lösningen för tandläkarmottagningen kan du nu övervaka din klinikutrustning när och var som helst. Med en dator eller mobil har du alltid koll på mottagningen.

Prevention: Driftsäkerhet

Systemlösningar från DÜRR DENTAL fungerar normalt tillförlitligt. Men ett avbrott kan leda till att arbetet i hela kliniken stannar upp. Mottagningsteamet övervakar därför status kontinuerligt både visuellt och manuellt. Med VistaSoft Monitor blir det ännu enklare. Tack vare den molnbaserade IoT-applikationen kan mottagningens apparater kontrolleras överallt och när som helst. Du och eventuellt återförsäljare får också omedelbar information när det är dags för underhåll/kontroller. Om en åtgärd krävs får du direkt ett varningsmeddelande (orange signalfärg), annars visas status med blå signalfärg som betyder att allt är OK.

Avslappnad utsikt över alla inspektioner

Baserat på faktisk användning påminner en underhållsansvarig dig om viktiga inspektioner. Detta hjälper dig att bibehålla värdet och tillförlitligheten hos din anslutna utrustning.

 

Mer tid för patienterna

Om du vill kan du överlåta apparatadministrationen till deltagande återförsäljare via ett serviceavtal. Då skickas alla varningsmeddelanden direkt till återförsäljarens tekniska support. Supporten kan antingen åtgärda problemet på distans eller också kontakta dig. Det ger dig bättre möjlighet att fokusera helt på patienterna.

Datasäkerhet

Dina uppgifter tillhör dig – och bara du väljer vem som får se och använda uppgifterna om dina apparater. Vi använder kryptering som uppfyller högsta internationella standarder.

Koppla upp hela mottagningen

Med Connect Box kopplar du apparater från andra tillverkare, som kanske också saknar eget nätverksstöd, till ditt VistaSoft Monitor-konto för smart basövervakning av de viktigaste driftvärdena.

Mer information

VistaSoft Monitor

Kom igång nu utan kostnad

Som DÜRR DENTAL-kund kopplar du upp dina apparater snabbt och enkelt. Kom igång nu med IoT-lösningen för tandläkarmottagningen. Logga in och kom igång utan kostnad!

Mer information

Första stegen

Apparater som stöds kan anslutas direkt via en nätverkskabel till mottagningens nätverk.
För äldre nätverkskompatibla produkter (tillverkade före 2020) rekommenderar vi en firmwareuppdatering via serviceavdelningen.
Apparater utan nätverksgränssnitt kan anslutas till VistaSoft Monitor via Connect Box [länk till Connect Box-produktsidan].

Ladda ner nätverksanslutningsprogrammet från hämtningsområdet nedan och installera det på en dator i mottagningens nätverk.
Programvaran krypterar apparatinformationen och ansluter dig säkert till VistaSoft Monitor Cloud.

Skapa ditt kostnadsfria användarkonto på vistasoftmonitor.com. När det är klart kan du direkt får överblick över dina apparater, när som helst och var som helst.
Logga in på webbplatsen vistasoftmonitor.com eller via appen (för Apple eller Android).

Apparater som stöds

Apparater med direkt nätverksstöd

Kompressor Sugning Hygien Amalgamavskiljare Power Tower VistaScan
Tornado 2+ Tyscor V 1 & VS 1 Hygosuc CAS 1 PTS 200/42 VistaScan Mini View 2.0
Duo Tandem Tyscor V 2 & VS 2 Hygopac View CA 1 Power Tower View VistaScan Mini Easy 2.0
Quattro Tandem Tyscor V 4 & VS 4 Hygoclave 50 Plus CA 2   VistaScan Mini View
Quattro P20 VSA 300 S   CA 4   VistaScan Mini Easy
  V 20 & V 30       VistaScan Combi View
          VistaScan Ultra View
          VistaScan Nano Easy

VistaSoft Monitor-funktioner

Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av sugmotorns drifttillstånd säkerställer oavbruten funktion i produkten genom meddelande till din (mobila) enhet eller via e-post.                                                           
Inställning av parametrar Du kan ställa in driftparametrar, exempelvis justering av sugeffekt, via din (mobila) enhet.
Påminnelse om service och underhåll Missa aldrig mer underhållet! VistaSoft Monitor hjälper dig med påminnelser både till dig och din tekniker.
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.
Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av amalgamavskiljarens drifttillstånd säkerställer oavbruten funktion i produkten genom aviseringar till din (mobila) enhet eller via e-post.
Byte av amalgamuppsamlingsbehållare Om amalgamuppsamlingsbehållaren fylls till 95 % får du även ett meddelande om detta via VistaSoft Monitor. Om du har angett avfallshanteringsföretag och specialiserade återförsäljare i arbetsflödet kommer de också att informeras om att avfallshantering eller efterföljande leverans ska ske och kan kontakta dig för vidare bearbetning.
Årskontroll Missa inga fler obligatoriska 1-års- och 5-årskontroller av amalgamavskiljaren. Du får en påminnelse från VistaSoft Monitor!
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.
Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av kompressorns drifttillstånd genom aviseringar till din (mobila) enhet eller via e-post säkerställer att produkten fungerar utan avbrott.
Regelbundna filterbyten Du får en påminnelse från VistaSoft Monitor när det är dags för filterbyte så att du aldrig missar något underhåll och bidrar till kompressorns livslängd.
Tryckbehållarkontroll Nu missar du inte den (nationella) lagstadgade tryckbehållarkontrollen eftersom du får en påminnelse från VistaSoft Monitor.
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.
Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av kompressorns drifttillstånd genom aviseringar till din (mobila) enhet eller via e-post säkerställer att produkten fungerar utan avbrott.
Regelbundna filterbyten Du får en påminnelse från VistaSoft Monitor när det är dags för filterbyte så att du aldrig missar något underhåll och bidrar till kompressorns livslängd.
Tryckbehållarkontroll Nu missar du inte den (nationella) lagstadgade tryckbehållarkontrollen eftersom du får en påminnelse från VistaSoft Monitor.
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.
Byte av amalgamuppsamlingsbehållare Om amalgamuppsamlingsbehållaren fylls till 95 % får du även ett meddelande om detta via VistaSoft Monitor.
Årskontroll Missa inga fler obligatoriska 1-års- och 5-årskontroller av amalgamavskiljaren. Du får en påminnelse från VistaSoft Monitor!
Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av sterilisatorns drifttillstånd genom aviseringar till din (mobila) enhet eller via e-post säkerställer att produkten fungerar utan avbrott.
Protokoll för automatisk säkerhetskopiering Cykelprotokollet sparas automatiskt i rätt undermapp på din dator. Detta gör att du sparar tid samtidigt som dokumenten sparas på ett strukturerat och säkert sätt.
Påminnelse om service och underhåll Missa aldrig mer underhållet! VistaSoft Monitor hjälper dig med påminnelser både till dig och din tekniker.
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.
Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av förseglingsapparatens drifttillstånd genom aviseringar till din (mobila) enhet eller via e-post säkerställer att produkten fungerar utan avbrott.
Visning i realtid Övervaka den operativa användningen av förseglingsapparaten, exempelvis laddningsnummer, förseglingshastighet och temperatur.
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.
Egenskap Beskrivning
Fjärrstyrning Övervakning av drifttillståndet i scannern för bildplattor genom aviseringar till din (mobila) enhet eller via e-post säkerställer att produkten fungerar utan avbrott.
Påminnelse om service och underhåll Missa aldrig mer underhållet! VistaSoft Monitor hjälper dig med påminnelser både till dig och din tekniker.
Direkt åtkomst till dokument Via VistaSoft Monitor hittar du enkelt produktspecifika dokument som bruksanvisningar eller instruktionsvideor för direkt nedladdning.

Boka en gratis demo nu!

Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.