Hygiejne

DÜRR DENTAL Hygowater® - på den sikre side

Retssikker vandhygiejne til behandlingsenheder

Hygowater® eliminerer mikroorganismer i behandlingsvand til dentale enheder og beskytter vedvarende mod biofilm i ledningerne. Vandet bliver filtreret og desinficeret vha. elektrolyse. I den forbindelse overholder Hygowater® alle retlige krav.

Farekilde behandlingsvand

Hvor der er vand, er der liv – ofte ubemærket i form af mikroorganismer og biofilm. For ejere af tandlægeklinikker indebærer det en ikke ubetydelig risiko, for som ejer af en tandlægeklinik er man ansvarlig for drikkevandskvaliteten i behandlingsenhederne. For at udelukke infektionspotentiale fra bakteriebelastet vand bør vandet behandles, inden det tilføres den dentale enhed. Her kommer DÜRR DENTAL med Hygowater® ind i billedet.

Smart aktiveringsprincip

Virkningen af Hygowater® beror på et gennemtænkt aktiveringsprincip – ikke på håndteringen af desinfektionspræparater. Hermed er Hygowater® enkel at anvende, sikker, omkostningseffektiv og let at vedligeholde. Den vedvarende hygiejnebehandling af behandlingsvandet garanterer, at drikkevandskvalitet konstant er til rådighed og at ingen supplerende dekontaminering er nødvendig.

Hightech-proces til forebyggelse af partikler og mikroorganismer

Hygowater® står for en enestående kombination af teknologier. I en nøje afstemt proceskæde filtreres partikler gradvist ud af vandet, og bestemte kemiske forbindelser bliver adsorberet via aktivt kul. Hygowater® forvandler saltet i vandet til en desinficerende hypoklorsyrling via elektrolyse. I en speciel reaktionszone bliver de sidste resterende bakterier elimineret, og et efterfølgende ultrafilter filtrerer behandlingsvandet igen, inden det kommer til behandlingsenheden.


Afgørende egenskaber
Lydsvag

Enkel anvendelse og betjening, lavt lydtrykniveau

Fri for kemi

Ingen håndtering af kemikalier: Overholdelse af krav mhp. minimering i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet

Beskyttende

Minimerer infektionsrisiko for patient og behandler

Sikker

Ingen fare for under- eller overdosering af indholdet af aktivt klor