Sugning

Våde VS-sugesystemer - kraftfulde og omkostningseffektiv

Våde sugesystemer fra Dürr Dental - Der er mere bag

DÜRR DENTAL VS-sugesystemer er kraftpakker, som man kan stole på. Du kan opsuge store mængder væske fra op til fire brugere på samme tid uden afbrydelse. Via det integrerede to-trins adskillelsessystem forhindres sekret og blodskum sikkert i at blive ført ind i turbinerummet. Driften af kombinations-sugeenheden kører jævnt, vibrationsfrit og med stor sikkerhed. Alle vigtige funktionelle elementer behandles for at beskytte mod korrosion og er derfor ekstremt holdbare.

Rentabel og pladsbesparende

Sugning og separering af VS sugeenheder kombineres centralt på en drivaksel. Det er rentabelt og pladsbesparende.

Integreret separeringssystem

Via det integrerede to-trins adskillelsessystem forhindres sekret og blodskum sikkert i at blive ført ind i turbinerummet.

Korrosionsbeskyttelse

Alle vigtige funktionelle elementer behandles for at beskytte mod korrosion og er derfor ekstremt holdbare.

"Flodbølge" perfekt rengøring og hygiejne af rørledningssystemet

Den centrale installation i en praksis med flere rum stiller høje krav til rengøring og hygiejne i rørsystemet. DÜRR DENTAL har derfor udviklet "Flodbølgen" – en flowaccelerator. Det opsamler spildevandet fra spytkummen på en sådan måde, at det suges ind af den centrale sugeenhed. Derved eliminerer sugesystemet automatisk risikoen for aflejringer, ubehagelig lugt og hygiejneproblemer.

Afgørende egenskaber
Robust

Driftssikkerhed takket være afprøvet og robust teknologi

Hurtig

Øjeblikkeligt vakuum ved kanylen takket være hurtig opstartstid

Fejlsikker

Robuste drivmotorer i høj kvalitet gør vores udsugningssystemer fejlsikre

Hygiejnisk

Kraftfuld intraoral spraytåge-sugning formindsker infektionsrisikoen

Desinfektion & rengøring

Orotol® plus sugeanlægsdesinfektion

Skumfrit væskekoncentrat til samtidig desinfektion, rengøring, desodorisering og pleje af alle sugeanlæg og amalgamudskillere. Du kan sikre dig værdien på ​​din sugemaskine med vores guldstandard.

Mere herom

Garantiforlængelse

5 års sikkerhed

Med en garanti forlængelse til fem år sikrer du maksimal ydelse og rådighed på din DÜRR DENTAL produkter på kalkulerbare driftsomkostninger. Garantiforlængelsen er mulig for nyanskaffede produkter inden for fire uger efter installationsdatoen.

Mere herom

Dette kunne også interessere dig

Kanyler

Ergonomisk formet, uden kanter og derfor ekstremt behagelig.

Mere herom

Tørre sugesystemer

Gennemtænkt teknik med overbevisende sugekraft - Tørre V-sugesystemer fra DÜRR DENTAL.

Mere herom

Kombineret vakuumgenerering og separation

VSA Systemer fra DÜRR DENTAL – sugning, separering og udskilning

Mere herom