Sugning

VSA-sugesystemer - Sugning, separering og udskilning

Perfekt kombination i de mindste rum

VSA-systemerne kombinerer opbygning af vakuum og separering i en kompakt enhed. Hvad enten der er tale om en ny klinik eller om en moderniseringsforanstaltning øger den centrale sugning og separering en økonomisk anvendelse i forhold til tørre systemer! På den måde minimeres eller bortfalder helt omkostninger til f. eks. ekstra separeringsautomater.

Plug & Play, takket være en forkonfigureret konsol

Prækonfigureret og pladsbesparende, enten monteret stående eller hængende. Enten som VSA 600 på væg-/gulvkonsol eller som variant VSA 900 og VSA 1200 på Plug & Play konsol.

Tre komponenter i en enhed – VSA 300 S

Med VSA-teknologien samler DÜRR DENTAL komponenterne sugemaskine, separering og amalgamudskiller i en enhed på en aksel og i det mindste rum - i VSA 300 S.

Afgørende egenskaber
Robust

Driftssikkerhed takket være afprøvet og robust teknologi

Hurtig

Øjeblikkeligt vakuum ved kanylen takket være hurtig opstartstid

Fejlsikker

Høj skumtolerance pga. tofaset separering

Rentabel

Via integreret separering og udskilning

Desinfektion & rengøring

Orotol® plus sugeanlægsdesinfektion

Skumfrit væskekoncentrat til samtidig desinfektion, rengøring, desodorisering og pleje af alle sugeanlæg og amalgamudskillere. Du kan sikre dig værdien på ​​din sugemaskine med vores guldstandard.

Mere herom

Garantiforlængelse

5 års sikkerhed

Med en garanti forlængelse til fem år sikrer du maksimal ydelse og rådighed på din DÜRR DENTAL produkter på kalkulerbare driftsomkostninger. Garantiforlængelsen er mulig for nyanskaffede produkter inden for fire uger efter installationsdatoen.

Mere herom

Dette kunne også interessere dig

Kanyler

Ergonomisk formet, uden kanter og derfor ekstremt behagelig.

Mere herom

Tørre sugesystemer

Gennemtænkt teknik med overbevisende sugekraft - Tørre V-sugesystemer fra DÜRR DENTAL.

Mere herom

Våde sugesystemer

DÜRR DENTAL VS-sugesystemer er kraftpakker, som man kan stole på.

Mere herom