Hygiejneenheder

Der Hygosuc – Rengøring & desinfektion af sugesystemet er let gjort

Hygosuc – Eksakt doseret og desinficeret

Hygosuc muliggør en betydelig tidsbesparelse for praksispersonalet som følge af en eksakt, automatiseret rengøring og desinfektion af sugesystemet og enkel håndtering. Hermed bortfalder den regelmæssige manuelle rengøring og desinficering af sugesystemet. Det kompakte design for ekstraudstyret muliggør en hurtig og enkel eftermontering på behandlingsenheden. Vha. softwaren er det muligt at protokollere rengørings- og desinfektionsprocedurer.

Automatiseret rengøring og desinfektion

Et sugepunkt til hver enkelt lille og stor sugeslange muliggør en tidseffektiv og enkel rengøring og desinfektion for sugesystemet.

Integreret stødrengøring

Den anbefalede sugning af min. 200 ml vand til hver behandling bliver overtaget af den integrerede stødrengøring.

Overvågning via software

  • Overvågning af enhedsstatus via netværk
  • Logføring af udførte desinfektionscyklusser
  • Forøget driftssikkerhed
  • Hurtig hjælp i servicetilfælde

Specialområder

Orotol® plus sugeanlægsdesinfektion

Skumfrit væskekoncentrat til samtidig desinfektion, desodorisering, rengøring, desinfektion og pleje af alle sugeanlæg og amalgamudskillere.

Mere herom
Afgørende egenskaber
Effektiv

Tidseffektiv & enkel håndtering

Præcis

Korrekt rengøring og desinfektion som følge af eksakt dosering

Sikker

Protokollering af desinfektionsprocedurer vha. software

3 funktioner i 1 apparat

Stødrengøring, automatiseret desinfektion med Orotol® plus, integreret spuleenhed