Hygienanordningar

Hygosuc – Enkel rengöring och desinficering av sugsystemet

Hygosuc – exakt doserad och desinficerad

Hygosuc är mycket enkel att använda och innebär en avsevärd tidsbesparing tack vare den exakta, automatiska rengöringen och desinficeringen av sugsystemet. På så vis kommer man runt den rutinmässiga, manuella rengöringen och desinficeringen av sugsystemet. Tillbehörets kompakta utformning möjliggör snabb och enkel eftermontering av behandlingsenheten. Rengörings- och desinficeringsprocesserna kan loggas via programvaran.

Automatisk rengöring och desinfektion

En sugpunkt vardera för den lilla och stora sugslangen möjliggör tidseffektiv och enkel rengöring och desinfektion av sugsystemet.

Integrerad sköljning

Den rekommenderade sugningen av minst 200 ml vatten efter varje behandling övertas av den integrerade sköljningen.

Övervakning via programvara

  • Övervakning av enhetens status via nätverk
  • Loggning av genomförda desinfektionscykler
  • Ökad driftsäkerhet
  • Snabb hjälp vid service

Specialområden

Orotol® plus sugsystemsdesinfektion

Skumfritt flytande koncentrat för samtidig desinficering, luktborttagning, rengöring och skötsel av alla dentala sugsystem och amalgamavskiljare.

Mer information
Fördelar
Effektiv

Tideffektiv & enkel hantering

Exakt

Korrekt rengöring och desinficering tack vare konstant exakt dosering

Säker

Loggning av desinfektionsprocesser via programvara

3 funktioner i 1 enhet

Spolrengöring, automatisk desinfektion med Orotol® plus, integrerad spolenhet