Hygiëne

DÜRR DENTAL Hygowater® - Zeker is zeker

Wettige waterhygiëne voor behandelingsunits

Hygowater® verwijdert micro-organismen uit het bedrijfswater van tandheelkundige units en beschermt permanent tegen een biofilm in de leidingen. Het water wordt gefilterd en met behulp van elektrolyse gedesinfecteerd. Daarbij voldoet Hygowater® aan alle wettelijke vereisten.

Gevarenbron bedrijfswater

Waar water is, krioelt het van leven – vaak ongemerkt in de vorm van micro-organismen en biofilm. Voor exploitanten van tandartspraktijken betekent dat een niet te onderschatten risico, want wie een tandartspraktijk exploiteert, is verantwoordelijk voor de drinkwaterkwaliteit in de behandelingsunits. Om potentiële infecties van met bacteriën belast water uit te sluiten, moet het water worden voorbereid voordat het aan de tandheelkundige unit wordt toegevoerd. Dat is exact waar DÜRR DENTAL de Hygowater® voor heeft ontwikkeld.

Intelligent activeringsprincipe

De werking van Hygowater® berust op een intelligent activeringsprincipe en niet op de handhaving van desinfectiemiddelen. Dat maakt Hygowater® eenvoudig in gebruik, veilig in de omgang, voordelig en onderhoudsarm. De permanente voorbereiding van het bedrijfswater garandeert dat er voortdurend drinkwaterkwaliteit beschikbaar is en er geen extra desinfectie nodig is.

Hightech-proces tegen deeltjes en micro-organismen

Hygowater® wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van technologieën. In een nauwkeurig afgestemde procesketen worden deeltjes één voor één uit het water gefilterd en worden bepaalde chemische verbindingen door actieve kool geadsorbeerd. Hygowater® zet de in het water aanwezige zouten door middel van elektrolyse om in een desinfecterend hypochloorzuur. In een speciale reactiezone worden de laatste kiemresten verwijderd, een bijgeschakeld ultrafilter filtert het bedrijfswater nog één keer voordat het de behandelingsunit bereikt.


Dit is waar het om gaat
Stil

Eenvoudige toepassing en bediening, laag geluidsdrukniveau

Vrij van chemicaliën

Geen omgang met chemische middelen: voldoen aan het minimalisatiegebod conform de drinkwaterverordening

Beschermend

Minimaliseert het besmettingsrisico van patiënt en gebruiker

Veilig

Geen gevaar van te lage of te hoge dosering van het gehalte actieve chloor