Beeldvorming

Al meer dan vijf decennia drukt DÜRR DENTAL haar stempel op de diagnose in de praktijken.

Beeldkwaliteit die past

Digitale röntgentechniek met fosforplaatjes en sensoren zorgt snel en veilig voor opnames met de hoogste resolutie. De visuele weergave van intra-orale situaties door camerasystemen maakt noodzakelijke behandelingsmaatregelen voor patiënten inzichtelijk en zorgt voor een beter begrip. Wij willen het beste voor u – beloofd!