Obrazowanie

VistaVox S – zdjęcia kliniczne

Zdjęcia kliniczne

Zdjęcia CBCT w 3D

Zdjęcia kliniczne

Zdjęcia panoramiczne w 2D – VistaVox S

Zdjęcia kliniczne

Zdjęcia telerentgenowskie w 2D – VistaVox S Ceph