Serwis: instalacje ssące

Serwis instalacji ssących DÜRR DENTAL

Rejestracja produktów 2+1 – korzyści, zysk i bezpieczeństwo

Jeżeli w posiadanej instalacji ssącej w ciągu dwóch lat wykryte zostaną wady, firma DÜRR DENTAL SE bezpłatnie zapewni oryginalne części DÜRR DENTAL, komponenty lub naprawę fabryczną zgodnie z obowiązującymi warunkami handlowymi pod warunkiem, że produkty były prawidłowo zamontowane, użytkowane i pielęgnowane środkami czyszczącymi i dezynfekującymi zatwierdzonymi przez DÜRR DENTAL. W ciągu trzeciego roku gwarancja ogranicza się do oryginalnych części DÜRR DENTAL; rozszerzenie gwarancji nie obejmuje części eksploatacyjnych. Usługi w zakresie lokalnej wizyty serwisanta (czas pracy/czas dojazdu), koszty transportu i opakowania oraz koszty manipulacyjne specjalistycznych sprzedawców z branży stomatologicznej również nie są objęte gwarancją udzielaną przez DÜRR DENTAL SE. Rejestracji należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu instalacji ssącej (jako dowód można w razie potrzeby zażądać późniejszej faktury od firmy Dürr Dental), w przeciwnym razie pełne zrealizowanie roszczeń z tytułu gwarancji nie będzie możliwe.

Przedłużenie gwarancji – 5-letni okres bezpieczeństwa

Przedłużenie gwarancji do 5 lat zapewnia maksymalną wydajność i dostępność posiadanej instalacji ssącej przy zachowaniu przewidywalnych kosztów eksploatacji. Przedłużenia gwarancji można dokonać dla nowo zakupionych instalacji ssących w ciągu 3 miesięcy od daty instalacji. Koszt przedłużenia gwarancji zależny jest od produktu (informacje dotyczące kosztu dla posiadanego produktu dostępne są na zapytanie). W okresie objętym gwarancją firma DÜRR DENTAL ponosi koszty materiałów podczas napraw fabrycznych. Części eksploatacyjne nie są objęte zakresem gwarancji.

Aby ubiegać się o odpłatne przedłużenie gwarancji do 5 lat, należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą.

Zamów serwisanta

Serwis na miejscu

Urządzenie uległo awarii? Serwis techniczny DÜRR DENTAL rozwiąże problem na miejscu. Nasze „mobilne warsztaty” w kompetentny sposób zajmują się instalacją, konserwacją i naprawą urządzeń marki DÜRR DENTAL.

 

Więcej informacji

Konkretnie zapotrzebowania serwisowe? Pomożemy!

Compressed Air

Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów każdy kompresor pozostanie idealnie sprawny na dłużej.

Więcej informacji

Imaging

Nasze opcje serwisowe w zakresie diagnostyki zapewniają zawsze wyraźny obraz.

Więcej informacji

Hygiene

Nasz serwis gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia i dezynfekcji.

Więcej informacji

Dental Care

Serwis idealnie dostosowany do urządzeń Vector® oraz Lunos®.

Więcej informacji